To pierwszy taki projekt edukacyjny w Polsce i w Europie ! Wczoraj absolwentki premierowej edycji Szkoły EuroLiderek, otrzymały dyplomy jej ukończenia, a przede wszystkim uczestniczyły w inauguracyjnym spotkaniu Klubu SEL, zorganizowanym dla nich oraz dla wykładowców, partnerów i zaproszonych gości.

Uroczystość odbyła się wczoraj w Restauracji Zamkowej, a jej uczestnikami byli m.in. dr Irena Eris i Henryk Orfinger, twórcy znanego i cenionego laboratorium kosmetycznego. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach oraz odpowiedzieli na wiele pytań ze strony uczestników spotkania Klubu.

Pomysłodawcą Szkoły EuroLiderek jest Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Pierwsza edycja SEL składała się  10 zjazdów przeprowadzonych  w 2012 roku w Szczecinie i pokazała niewątpliwie potrzebę kontynuowania projektu. Program oprócz wiedzy dotyczącej  ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania, socjologii i psychologii społecznej zawierał w sobie także praktyczne zajęcia z zakresu psychologii przywództwa, etyki, negocjacji czy emisji głosu. W kadrze wykładowców byli m.in. prof. Barbara Stanisławczyk, aktorka Anna Samosiunek , prof. Aleksandra Żukrowska  czy prof. Ewa Kołodziejek.

Klub SEL natomiast  jest  stowarzyszeniem, które zrzesza absolwentki, wykładowców, partnerów Szkoły Euroliderek oraz inne osoby, którym przyznano  specjalne rekomendacje Rady Programowej. Celami stowarzyszenia są m.in.: działania na rzecz samodoskonalenia i rozwoju kobiet a także większej aktywności kobiet w organach przedstawicielskich władzy publicznej  i  władzach podmiotów prywatnych.

Druga edycja  klubu SEL w Szczecinie (i we Wrocławiu)  rozpocznie się w luty 2013 roku i można aktualnie zapisać się na spotkanie rekrutacyjne.  Bliższe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 091 813 76 80.