Poznaliśmy kolejne szczegóły programu Kontrapunktu! Jego organizatorzy zapraszają widzów na bardzo szczególne, społeczne otwarcie festiwalu! Inspirując się obrazem Caravaggia „Siedem aktów miłosierdzia”, artyści, aktywiści oraz dziennikarze przyjrzą się kanonicznym konceptom etycznym, a efektem ich działań będzie seria otwartych i bezpłatnych wydarzeń artystycznych. Wśród zaplanowanych na trzy dni akcji znalazł się m.in. pochód, który dokładnie 21 kwietnia przejdzie z placu Solidarności do urzędu miasta.

Twórcy, którzy przygotowują program otwarcia Kontrapunktu, pochodzą z różnych grup społecznych i reprezentują wiele dziedzin sztuki i filozofii tworzenia. Zgodnie z ideą całego wydarzenia, ich działania będą niejako próbą wykazania, czy „miłosierdzie, odwołujące się wprost do naszych uczuć, emocji i postaw, jest tym, czego w dobie konfliktów i nierówności potrzebujemy”.

„Jestem ze Szczecina, czyli skąd?” – takie pytanie stawia Jana Shostak, artystka wizualna i performerka, znana m.in. z tego, że na początku sierpnia 2020 zorganizowała akcję „Minuta krzyku dla Białorusi”. Otrzymała też Paszport „Polityki” 2021 w kategorii sztuki wizualne (wraz z Mikołajem Sobczakiem) „za perfekcyjne łączenie sztuki i społecznego aktywizmu”. Twórczyni zainspirowana napływowym charakterem struktury demograficznej mieszkańców Szczecina i losami osób, które docierały tutaj w różnym czasie, przygotowuje miejski pochód. Zaplanowano na 21 kwietnia akcja będzie się odnosiła do uczynku miłosierdzia, opisywanego słowami „podróżnych w dom przyjąć”.

– W organizacji pochodu pomagają mi szczecińskie organizacje zrzeszające imigrantów. Osoby, które przejdą przez miasto, będą niosły różne transparenty przygotowane podczas warsztatów z grupami mniejszościowymi. Z głośników posłuchamy również historii osób, które przybyły do Szczecina z różnych miejsc świata. Chcemy spojrzeć na tematy migracji i uchodźstwa z różnych perspektyw, ukazując także aspekty pozytywne tych zjawisk, a poza tym pokazać różnorodność kulturową miasta – mówi Jana Shostak. – Próbujemy też znaleźć dobre, przyjazne słowo, którego można by było używać zamiast określenia „uchodźca” – dodaje.

Aktualnie artystka pracuje z dramaturżką Anną Mazurek nad zebraniem i zapisaniem opowieści migrantów. W Teatrze Współczesnym odbyły się już spotkania pod hasłem „Nowi mieszkańcy Szczecina” poświęcone temu tematowi, ale wciąż można zgłosić swoją historię (także dotyczącą migracji sprzed wielu lat), a także wziąć udział w pochodzie. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich szczecinian.

– Myślę, że wysłuchanie tych opowieści może być bardzo pomocne dla osób, które dopiero niedawno zamieszkały w Szczecinie i jeszcze trudno im się zaadaptować do nowych warunków. To da im świadomość, że nie są same ze swoimi problemami, że ktoś inny miał już takie same lub podobne trudności… – podsumowuje Shostak.

57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt potrwa od 19 kwietnia do 1 czerwca 2024 r. Cały program festiwalu zostanie ogłoszony już 20 marca.

Portal wSzczecinie.pl jest patronem medialnym wydarzenia.