To było jedno z najważniejszych wydarzeń na Pomorzu. Dokładnie 525 lat temu książę Bogusław X poślubił Annę Jagiellonkę. Z tej okazji Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na spacer śladami książęcej pary.
Zwiedzanie Zamku, podczas którego będzie można usłyszeć sporo ciekawostek dotyczących księcia Bogusława X oraz księżnej Anny Jagiellonki odbędzie się we wtorek, 2 lutego.

Zamkowy przewodnik, Tomasz Wieczorek, oprowadzi zainteresowanych po sali ks. Bogusława X i krypcie książęcej z sześcioma sarkofagami Gryfitów. Na dużym dziedzińcu opowie m.in. o zegarze zamkowym, płycie erekcyjnej ks. Barnima XI, płycie nagrobnej ks. Barnima III, zegarach słonecznych, z kolei na dziedzińcu menniczym będzie można posłuchać o figurze biskupa Ottona z Bambergu, płycie erekcyjnej książąt Filipa II i Franciszka I i dawnym kościele św. Ottona.

Spacer rozpocznie się w sali ks. Bogusława o godz. 17:00 i po około 1,5 godziny zakończy przy pomniku książęcej pary. Bilety wstępu kosztują 2 zł.

Książę Bogusław X (1454-1523) przydomek "Wielki" otrzymał ze względu na mądrą i dojrzałą politykę. Spośród wszystkich książąt pomorskich to właśnie on cieszy się do dziś największym uznaniem potomnych. Umocnił władzę książęcą przez utworzenie sądu nadwornego, centralnej administracji, kancelarii i urzędu marszałka. Zreformował dwór i zarząd księstwem. Uporządkował też finanse, ożywił handel, a także zlikwidował rozbój na drogach. Uczynił Szczecin stolicą księstwa i siedzibą instytucji państwowych, skupiając centralne urzędy przy dworze książęcym oraz tworząc książęcą mennicę. Był inicjatorem przebudowy wszystkich książęcych zamków w księstwie. Przeprowadził na Pomorzu Zachodnim reformę skarbu i administracji. W 1478 zjednoczył księstwa pomorskie.

Żoną Bogusława X była Anna Jagiellonka, córka Kazimierza Jagiellończyka, którą ks. Bogusław poślubił 2 lutego 1491 roku.