Zamek Książąt Pomorskich poszukuje pamiątek związanych z Teatrem Krypta i Piwnicą przy Kryptą.

Pod koniec roku planowane jest wydanie monografii Teatru Krypta oraz Piwnicy przy Krypcie autorstwa Artura Daniela Liskowackiego i Ryszarda Markowa pt. „Małe sceny wielkiego zamku”.

W związku z tym Zamek Książąt Pomorskich zwraca się do szczecinian z prośbą o nieodpłatne wypożyczenie lub przekazanie wszelkich posiadanych pamiątek, materiałów, archiwalnych biletów, zaproszeń, programów, afiszy, plakatów, zdjęć etc. dotyczących Teatru Krypta oraz Piwnicy przy Krypcie.  

Jeśli uda się zgromadzić odpowiednią liczbę eksponatów, Zamek zorganizuje wystawę towarzyszącą premierze wspomnianego wydawnictwa.  

W sprawie przekazania lub wypożyczenia eksponatów należy kontaktować się z działem imprez Zamku Książąt Pomorskich pod nr tel.: 91 434 83 29 do 31 albo drogą mailową pod adresem imprezy@zamek.szczecin.pl