Gdzie i kiedy?
ul. Gierczak
sobota, 27 kwietnia 2024, 11:00
Za ile?
darmowe
Na miłośników spacerów, historii i Dąbia czeka nie lada gratka! Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dąbiu zapraszają na przechadzkę śladami przeszłości dawnego Dąbia z Michałem Dębowskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków. Spacer odbędzie się z tłumaczeniem na język ukraiński.

Często słychać narzekania, że Szczecin nie ma prawdziwej starówki – przyciągającej swym urokiem i tętniącej życiem, atrakcyjnej zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Tymczasem w strukturze urbanistycznej naszego miasta zachowały się aż dwa Stare Miasta. Jedno to znane większości, położone u stóp Zamku na lewym brzegu Odry, drugie zaś – to równie stara dzielnica staromiejska, zlokalizowana na terenie prawobrzeżnego Dąbia, które do 1948 roku stanowiło odrębny od Szczecina organizm miejski. Pomimo zniszczeń w tkance miasta poniesionych w 1945 roku, Dąbie zachowało relikty przeszłości świadczące o dawnej świetności miasta położonego nad Płonią.

Już 27 kwietnia (sobota) będzie okazja, by rozpoznać ślady wielowiekowej historii Dąbia. Podczas spaceru w towarzystwie Michała Dębowskiego – Miejskiego Konserwatora Zabytków zobaczymy m.in. relikty dawnych murów obronnych, pozostałości historycznej zabudowy miasta, dawny kościół Wniebowzięcia, dawny młyn koronny (folusz sukienniczy) na rzece Płoni, pałacyk myśliwski Jana Fryderyka, czy dawny cmentarz przy ul. Świetlińskiego. Spacer odbędzie się po polsku z tłumaczeniem na język ukraiński w wykonaniu Natalii Podkolziny.

Spacer ruszy o godz. 11.00 z ul. Gierczak, na wysokości ul. Mianowskiego (dawny rynek, przy dawnym pomniku „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”). Potrwa ok. 2,5 godziny.