Gdzie i kiedy?
Trafostacja Sztuki
ul. Świętego Ducha 4, Szczecin
Od: czwartek, 10 stycznia 2019, 19:00
Do: niedziela, 24 lutego 2019, 19:00
Za ile?
6 i 12 zł; w niedziele wstęp bezpłatny
Od 10 stycznia do 24 lutego 2019 w TRAFO Trafostacji Sztuki będzie prezentowana wystawa "The New Dictionary of Old Ideas". Wystawa, której kuratorami są Stanisław Ruksza i Piotr Sikora, prezentuje efekty rezydencji polskich, głównie szczecińskich bądź związanych z miastem, artystów i kuratorów w Pradze, Budapeszcie i Tbilisi w 2018 roku. Celem rezydencji było zbadanie roli i funkcji sztuki w społeczeństwach młodych demokracji Polski, Węgier, Czech i Gruzji oraz wątków społeczno-politycznych.

Wystawa prezentuje efekt rezydencji polskich, głównie szczecińskich bądź związanych z miastem, artystów i kuratorów w Pradze, Budapeszcie i Tbilisi w 2018 roku. Ich celem było zbadanie roli i funkcji sztuki w społeczeństwach młodych demokracji Polski, Węgier, Czech i Gruzji oraz wątków społeczno-politycznych.

Sztuka wizualna, jako uniwersalny język komunikacji, pozwala na ujęcie wspólnych zjawisk i odmienności życia społecznego, politycznego i kulturalnego w różnych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. W oparciu o awangardowe retroutopie kuratorzy i artyści odnoszą się do roli sztuki i jej postrzegania w okresie formowania się nowych demokracji po 1918 r. w Europie Środkowej i na Zakaukaziu.

Tytułowy Nowy Słownik Starych Idei konstruowany był poprzez wyjściowe terminy nauk społecznych w odniesieniu do regionu: retroutopia vs fikcja spekulatywna, nędza doganiania (męka nadrabiania zaległości), wspólne zadania!, praktyki polityczne i kultura, paradoks tożsamości, solidarność vs wspólnota.

W nowych pracach, powstałych podczas rezydencji, artyści odnieśli się do zagadnień: przemocy, protestu, wykluczenia ekonomicznego, dominacji populizmu, tabu seksualności, kosztów społecznych czy współczesnego kolonializmu.

Wystawa nie ma zamkniętej, całościowej struktury. Jest zbiorem autonomicznych projektów, które dopełniają się we wzajemnych relacjach. Projekt jest kontynuowany. W 2018 roku TRAFO realizowała program z zagranicznymi partnerami: MeetFactory (Praga), FKSE Studio of Young Artists Association (Budapeszt), State Silk Museum (Tbilisi). W latach 2019-2020 będzie on rozwijany dzięki dofinansowaniu z UE z programu Kreatywna Europa z udziałem MeetFactory, State Silk Museum i Hablar en Arte z Madrytu. Efekty następnych rezydencji zostaną zaprezentowane w 2020 roku we wszystkich instytucjach partnerskich, a całość zostanie podsumowana publikacją – słownikiem przetestowanych idei.

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017–2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza Kulturalne pomosty.

wystawa: 10 stycznia - 24 lutego 2019 r.

OTWARCIE: 10 stycznia 2019 r. (czwartek) / godz. 19:00

ARTYŚCI I KURATORZY:

Łukasz Białkowski

CentrumCentrum (Łukasz Jastrubczak, Małgorzata Mazur)

Mikołaj Iwański

Ul Paźniak

Katarzyna Szeszycka

Natalia Szostak

Monika Szpener

Andrzej Wasilewski

Bartosz Zaskórski

KURATORZY WYSTAWY:

Stanisław Ruksza

Piotr Sikora