W przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Strabag. Prace projektowe i budowlane przy obwodnicy Stargardu w ciągu DK20 planowane są na lata 2024-27.

Strabag zaproponował wykonanie tego zamówienia na nieco ponad 76 mln zł. Zainteresowanych było jeszcze siedem innych firm. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Po zakończeniu tej procedury będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Wtedy też zaczną biec terminy określone w postępowaniu przetargowym.

– Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na roboty budowlane przewidziano 15 miesięcy.  Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest na 2027 r. – tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„Obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie”

Planowana obwodnica będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Początek budowy zaplanowano w węźle Stargard Wschód, czyli na połączeniu DK20 i S10. Nowa droga poprowadzi w kierunku północnym, przez dolinę rzeki Krąpiel i drogę powiatową Strachocin – Sułkowo. Następnie przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard – Gdańsk i włączy się w obecny przebieg DK20 około 500 metrów za granicą Stargardu.

– Obecnie długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto to 7,4 km, zaś przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km. Biorąc pod uwagę charakterystykę drogi w mieście – ograniczoną prędkość, skrzyżowania i przejścia dla pieszych – obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Będzie to już druga obwodnica Stargardu. Południowa, którą wybudowano kilkanaście lat temu, pozwala omijać miasto kierowcom korzystającym z drogi ekspresowej S10.

Rządowy program z 9 obwodnicami na Pomorzu Zachodnim

Nowa obwodnica Stargardu jest częścią rozpisanego na lata 2020-30 rządowego programu budowy 100 obwodnic. Na Pomorzu Zachodnim obejmuje on dziewięć inwestycji:

– obwodnica Gryfina w ciągu DK 31 (zakończenie budowy planowane w IV kwartale 2024 roku);

– obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 (zakończenie budowy planowane w II kwartale 2025 roku);

– obwodnica Szwecji w ciągu DK22 (podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę);

– obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 (opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję ZRID, powstanie wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic);

– obwodnica Wałcza w ciągu DK22 (wybrano wykonawcę, jeszcze nie podpisano umowy);

– obwodnica Stargardu w ciągu DK20 (trwa procedura przetargowa);

– obwodnica Rusinowa w ciągu DK22 (trwa procedura przetargowa);

– obwodnica Złocieńca w ciągu DK20 (w tym roku planowany jest przetarg);

– obwodnica Człopy w ciągu DK22 (uzyskała decyzję środowiskową).