Teatr Kana w 2024 roku będzie świętował 45-lecie swojej działalności. Przygotowania do jubileuszu trwają. Nie tylko w sferze planów artystycznych, ale też w kwestii unowocześnienia infrastruktury. Od pewnego czasu prowadzone są prace modernizacyjne w budynku teatru przy placu św. Piotra i Pawła.

– Do tej częściowej modernizacji przystąpiliśmy właściwie już pół roku temu. W marcu złożyliśmy wniosek w urzędzie miasta dotyczący przyznania funduszy na prace remontowe. Otrzymaliśmy takie środki, a później także pozyskaliśmy pewną kwotę z urzędu marszałkowskiego – mówi Dariusz Mikuła, dyrektor Teatru Kana. – Konkretne prace rozpoczęły się na początku grudnia – dodaje.

Po remoncie poprawi się funkcjonalność obiektu, a widzowie będą mogli oglądać spektakle w bardziej komfortowych warunkach.

– Wymieniamy wentylację, a poza tym zostaną też zainstalowane klimatyzatory, które poprawią jakość pracy na sali i scenie. Wentylacja, która tu dotąd była, została zainstalowana w 1998 roku, cztery lata po rozpoczęciu działalności, a zatem trzeba już ją zmienić. Remonty w teatrze były oczywiście przeprowadzane przez te wszystkie lata, ale tego elementu nie obejmowały. Prowadzona jest również modernizacja instalacji elektrycznych. Mamy wiele lamp i akustyczny sprzęt, który często, z uwagi na zasilanie, bywał w „konflikcie” z oświetleniem. Teraz to zostanie uporządkowane i usprawnione – wyjaśnia Mikuła.

Prace będą prowadzone nie tylko wewnątrz budynku. 

– Nasze witryny promocyjno-reklamowe na fasadzie też zostaną zmienione. W środkowym oknie zostanie zamontowany ekran ledowy, którym będziemy zarządzać i za jego pomocą programować i promować nasze działania na zewnątrz. Poprawi się zatem jakość informacji. Widz będzie się mógł więcej dowiedzieć o tym, co się dzieje w środku, ale będą też przekazy społeczne. One już pojawiały się wcześniej, np. kiedy pokazywaliśmy fotosy z akcji SzczODRA, pokazujące rozlewiska Dolnej Odry. Chcemy to kontynuować – informuje Mikuła.

Wszystko powinno zadziałać pod koniec stycznia, a już w drugiej połowie tego miesiąca teatr wraca ze spektaklami na scenie. W repertuarze m.in. słynny „Projekt: Matka”, „Niecierpki” oraz „Światy możliwe”.