Radnych Szczecina oburzyło zbyt późno przekazane ostrzeżenie o przekroczeniu dozwolonego poziomu szkodliwego dwutlenku siarki w powietrzu. Do sytuacji doszło wczoraj, 27 lutego. Zwiększone stężenie SO2 w powietrzu miało występować od 13:00. Placówkom oświatowym alert przekazano o… 14:20. Jak informuje WIOŚ, wszystko wskazuje, że zwiększony poziom dwutlenku siarki w powietrzu to następstwo przemysłowego zanieczyszczenia.

Zwiększone stężenie SO2 w powietrzu miało pojawić się około 13:00 i utrzymywać się do północy – informował wczoraj Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie. Dyrektorom placówek oświatowych zalecono ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni oraz zrezygnowanie z wietrzenia pomieszczeń. W opinii radnej Szczecina Dominiki Jackowski informacja trafiła do szkół i rodziców zbyt późno.

– Informację o zanieczyszczeniu powietrza przekazało mi dziecko, które otrzymało tego screena [z powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla SO2 w powietrzu – przyp. red.] od nauczyciela. Dziecko nie wiedziało, co ma z tym zrobić, jak zareagować. Ja, jako rodzic, ale i mieszkaniec, nie otrzymałam żadnej informacji ani ze szkoły, ani od wydziału zarządzania kryzysowego. Od miasta oczekiwałabym, żeby mieszkańcy byli informowani o takich sytuacjach. Wydaje się, że jest to obowiązek miasta, aby przekazywać mieszkańcom ostrzeżenia chociażby za pomocą lokalnych mediów. W tej sprawie będę oczekiwała wyjaśnień – komentuje radna.

Urząd miasta przekazał alert późno, ponieważ… późno się o wszystkim dowiedział.

– Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM otrzymał informację na temat zagrożenia w dniu wczorajszym ok. godz. 14:20 z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Należy pamiętać, że w takich nagłych przypadkach priorytetem dla WZKiOL jest poinformowanie o zagrożeniu konkretnych placówek typu: szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej czy szpitale. To zostało zrobione i zajęło w sumie kilkadziesiąt minut – tłumaczy Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. – Około godziny 16:00 okazało się, że stężenie dwutlenku siarki SO2 spadło do bezpiecznego poziomu i tym samym dalsze działania informacyjne zostały wstrzymane – wyjaśnia.

Stężenie dwutlenku siarki w powietrzu wzrosło przez próby w Polimerach Police?

Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

– Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesłał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dwutlenku siarki SO2 w powietrzu. Tym samym zadziałała określona ww. przepisach procedura. O 14.16 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego rozesłało powiadomienie o ryzyku dalej, m.in. do UM Szczecin oraz szeregu instytucji zajmujących się bezpieczeństwem mieszkańców Szczecina i regionu – informuje rzecznik WIOŚ Michał Ruczyński. – Od wczoraj inspektorzy WIOŚ w Szczecinie prowadzą czynności wyjaśniające: analizę danych oraz wizję w terenie. Wszystko wskazuje, że tak znaczące przekroczenia dwutlenku siarki w powietrzu to następstwo przemysłowego zanieczyszczenia.

Nieoficjalnie wiadomo, że podwyższone stężenie SO2 w powietrzu może mieć związek z pracami rozruchowymi w fabryce Polimery Police. Grupa Azoty Polyolefins S.A. informowała, że w związku z pracami rozruchowymi, od 26 lutego br. przez kolejne 24 godziny będzie miała miejsce wzmożona aktywność pochodni (tzw. flary) na terenie projektu Polimery Police. Wspomnianej flarze – według ostrzeżeń chemicznego giganta – mogły towarzyszyć efekty dźwiękowy i wizualny. – Ilość zrzuconych na pochodnię węglowodorów mieści się w parametrach projektowych pochodni – zapewniały Polimery Police.

Wysokie stężenie dwutlenku siarki SO2 w powietrzu zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych. Szczególnie wrażliwe na działanie SO2 są osoby cierpiące z powodu chorób serca, które mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie, oraz osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, u których może pojawić się nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.