Jeszcze do końca maja można składać swoje zgłoszenia do udziału w pilotażowym programie klas patronackich w przyszłym roku szkolnym. Będzie to okazja dla uczniów, by poznać narzędzia teatralne, które mogą przydać się w codziennym życiu. „Naszym założeniem nie jest kształcenie młodych artystów, tylko danie pomocnych narzędzi, które dzieci mechanicznie będą stosować w procesie edukacji”.

Teatr Lalek Pleciuga od wielu lat organizuje warsztaty teatralne dla dzieci i prowadzi działalność edukacyjną. W tym roku szkolnym z inicjatywy dyrektora Tomasza Lewandowskiego powstała Edukacyjna Rada Teatralna, która opierała się na spotkaniach i współpracy z nauczycielami szkół podstawowych. Prace w ramach Edukacyjnej Rady Teatralnej będą trwać nadal, ale rok szkolny 2022/2023 przyniesie ze sobą kolejną interesującą propozycję skierowaną do uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej.

– Ruszamy z programem pilotażowym, którego założeniem jest, że poza naturalną funkcją teatru, jaką jest uwrażliwianie dzieci, chcemy to uwrażliwianie ukierunkować, wykorzystać pewne narzędzia teatru w procesie edukacji, poszerzyć wiedzę dzieci o teatrze i kulturze – wyjaśnia Anna Garlicka, pomysłodawczyni klas patronackich. – Chcemy spowodować, by teatr stał się dla dzieci narzędziem stosowanym w szkole i w życiu. Jeżeli dzieci przełamią lęk, przełamią barierę mówienia, oswoją się z tym, że mówią do kogoś, poradzą sobie na innych przedmiotach.

„Inspiracją do powstania klas patronackich była rozmowa z mamą, która powiedziała, że to jest coś nieprawdopodobnego, jak zmieniło się jej dziecko”

Program klas patronackich zakłada przyjęcie 6 klas po ok. 20-30 osób na pięciomiesięczny cykl spotkań. Każdorazowe spotkanie będzie się składać z dwóch części: obejrzenia spektaklu i części warsztatowej. Zajęcia po spektaklu będą luźno nawiązywać do jego aspektów (np. wykorzystanych form plastycznych, konstrukcji wybranych postaci, zdarzeń fabularnych). Warsztaty dostosowane do wieku uczestników prowadzone będą przez odpowiednich specjalistów w danej dziedzinie. Wśród zaplanowanych spotkań będą takie poświęcone m.in. temu, by poznać teatr – przez oprowadzanie, poznanie działów instytucji i zwiedzanie kulis – czy technikom lalkowym.

– Naszym założeniem nie jest kształcenie młodych artystów, tylko danie pomocnych narzędzi, które dzieci bezwiednie mechanicznie będą stosować w procesie edukacji – zaznacza Garlicka. – Inspiracją do powstania klas patronackich była rozmowa z mamą, która kilka lat temu po udziale dziecka w półkoloniach zimowych w Pleciudze podeszła do mnie i powiedziała, że to jest coś nieprawdopodobnego, jak zmieniło się jej dziecko. Okazało się, że córka, która bała się odezwać w klasie, zaczęła być aktywna i dostawać lepsze oceny. To przekonało mnie, by porozmawiać z innymi, może też uznają, że to może pomóc dzieciom w otworzeniu się.

Nabór trwa do 31 maja, zainteresowani nauczyciele mogą wysyłać zgłoszenia, w których napiszą o tym, dlaczego to właśnie ich klasa powinna uczestniczyć w projekcie, na adres: sekretariat@pleciuga.pl

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://pleciuga.pl/aktualnosci/389/klasy-patronackie