Dłonie złożone w kształt pistoletu skierowane w stronę muru z otworem w kształcie sylwetki człowieka. Taka instalacja artystyczna, nawiązująca do ściany rozstrzelań w stalinowskich katowniach, stanie przed aresztem śledczym przy ul. Kaszubskiej. Jej autorką jest Ewa Bone z Poznania, której projekt nagrodzono w miejskim konkursie.

Idea instalacji artystyczno-edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę pojawiła się w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2022. Zyskała 1633 głosy poparcia. Miasto zdecydowało, że projekt pomnika zostanie wybrany w ramach konkursu. Właśnie ogłoszono jego wyniki.

Symbolika ofiar represji i ich prześladowców

Sąd konkursowy, na czele z dr hab. Małgorzatą Kopczyńską z Akademii Sztuki, najwyżej ocenił pracę Ewy Bone.

„Projekt zawiera w symbolicznie przedstawiony sposób postać ofiary represji – syntetycznie potraktowaną sylwetkę człowieka, po którym pozostał jedynie prześwit – otwór w murze. Z kolei sam mur może kojarzyć się odbiorcom ze ścianą rozstrzelań w katowniach. Symbolem prześladowcy są natomiast masywne męskie dłonie zespolone w geście strzelania z pistoletu do stojącej naprzeciwko represjonowanej ofiary reżimu” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Zwyciężczyni otrzyma 14 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach kontraktu na wykonanie pomnika. Drugie miejsce (10 tys. zł) zajął projekt autorstwa Ewy Kozubal z Poznania, a trzecie (7 tys. zł) – Marii Krasnodębskiej z Łodzi. Tylko te 3 prace (z 5 dopuszczonych do konkursu) spełniały założenia regulaminowe.

Przypomni o mrocznej przeszłości tego miejsca

Koszt realizacji pomnika ma nie przekroczyć 550 tys. zł. Autorka projektu będzie musiała wprowadzić w nim pewne korekty, które zostały wskazane przez sąd konkursowy. Chodzi m.in. o zmianę materiału, z którego ma zostać wykonany mur.

Nowy pomnik przypomni wszystkim przechodzącym obok, że w czasach stalinowskich dzisiejszy areszt śledczy przy ul. Kaszubskiej był miejscem kaźni. W latach 1946-1955 wykonywane były tam egzekucje, między innymi na żołnierzach podziemia antykomunistycznego.