Gdzie i kiedy?
Teatr Kana
pl. św. Piotra i Pawła 4/5
sobota, 27 maja 2023, 19:15
Za ile?
darmowe
Czy osadzonym przysługuje takie samo prawo do godności jak innym obywatelom? Kiedy prawo do godności jest łamane? Jak się o to prawo upominać? Art. 30 mówi, że godność osobista jest przyrodzona i niezbywalna. Stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Godność jest przyrodzona – jej źródłem nie jest Konstytucja lub inny akt prawny, ale sam fakt bycia człowiekiem (prawo naturalne). Jest również nienaruszalna – co oznacza, że żaden, nawet najważniejszy interes publiczny nie może uzasadniać ingerencji w naszą godność. Nie można jej w żaden sposób stracić, nawet wskutek najbardziej nagannego zachowania czy popełnienia najcięższego przestępstwa, nie może zostać nam odebrana i nie możemy się jej zrzec.

Adam Bodnar – dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, od sierpnia 2021 r. Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii (Academy for European Human Rights Protection), senior fellow w Democracy Institute Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego (CEU) w Budapeszcie; Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015 – 07.2021); w latach 2004 – 2015 współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (jako koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako sekretarz i wiceprezes zarządu); członek rad doradczych krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym World Organization Against Torture (OMCT), International IDEA, World Justice Project, Liberties oraz Fundacji Obywatelskich Ruchów Demokratycznych; publicysta współpracujący z „Gazetą Wyborczą”, tygodnikiem „Polityka” oraz portalem NGO.pl; prowadził dwie autorskie audycje radiowe – Prawy Adam w Radio Newonce i BOS w Radiu TOK FM, obecnie tworzy własny podcast pt. „Nie tylko o prawach człowieka”; laureat krajowych i międzynarodowych nagród za zasługi dla ochrony praworządności i praw człowieka.