Szkolenie stacjonarne dla naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów zainteresowanych pozyskaniem finansowania na badania i rozwój innowacji.

Szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosku o dofinansowanie badań i innowacji w programie Horyzont Europa w ramach konkursów tematycznych (Filar II), w których projekty realizowane są w ramach międzynarodowych konsorcjów. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.:

  • z jakich elementów się składa oraz jak przygotować część administracyjną oraz merytoryczną wniosku,
  • jak wypełnić wniosek w systemie elektronicznym,
  • na co zwrócić uwagę przygotowując dobry wniosek,
  • jakie są dobre praktyki przy pisaniu wniosku projektowego.

Szkolenie poprowadzą Agnieszka Bujny, Agnieszka Korpal i Anna Przybysz - konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w ramach RCIiTT ZUT w Szczecinie.

Więcej informacji:

https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/wniosek-do-horyzontu-europa