Trasa Wriezen-Siekierki-Choszczno znalazła się w gronie 8 laureatów Europejskiej Nagrody Zielonych Tras. – Nasze drogi dla cyklistów stają się coraz bardziej rozpoznawalne i coraz częściej odwiedzane – komentuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Mowa o transgranicznej drodze rowerowej biegnącej w całości po dawnej linii kolejowej. Jej najbardziej efektownym fragmentem jest most nad Odrą w Siekierkach. Znajduje się tam m.in. platforma widokowa z malowniczym widokiem na rozlewisko rzeki.

Międzynarodowe jury wyróżniło zachodniopomorską trasę wśród szlaków poprowadzonych niezależnie od dróg samochodowych (tzw. Greenway). Nagrodę przyznano w kategorii „doskonałość”. Pod uwagę brano standard wykonania trasy, odpowiednie oznakowanie oraz zlokalizowane przy niej usług dla turystów rowerowych.

– Budujemy sieci tras rowerowych z myślą o rozwoju aktywnej turystyki, dbając przy tym o ekologię i mieszkańców, dla których to także alternatywny sposób transportu do pracy czy szkoły. Ta nagroda cieszy, gdyż potwierdza słuszność koncepcji, jaką przyjęliśmy kilka lat temu i jaką mamy zamiar kontynuować w przyszłości – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Gala wręczenia nagród odbyła się w Rzymie, podczas konferencji „Greenways and Sustainable Tourism” (Zielone trasy i zrównoważona turystyka).

– Dla naszego województwa to doskonała okazja do wymiany dobrych praktyk i zacieśnienia współpracy pomiędzy promotorami i menadżerami tras rowerowych z całej Europy, w celu wspólnego ich promowania, jako jednego z głównych narzędzi wspierania zrównoważonej i aktywnej turystyki w Europie – podkreśla Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka ds. komunikacji rowerowej.

Nagrodzony odcinek stanie się w przyszłości częścią dłuższej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jej przygotowanie będzie możliwe dzięki uzyskanemu właśnie dofinansowaniu z programu Interreg VIA.