Miejski Program Małych Ulepszeń skierowany jest do mieszkańców lokalów komunalnych lub TBS. Pozwala on przede wszystkim na uzyskanie dofinansowania na samodzielne wykonanie łazienki lub wc i ewentualnie jednoczesną zmianę sposobu ogrzewania. W ten sposób sfinansowanych może zostać nawet 90% kosztów inwestycji.

Na wykonanie łazienki, wc lub łazienki z wc wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń można otrzymać 90% dofinansowania, ale nie więcej niż 25 tys. zł. Oczywiście obejmuje to tylko mieszkańców lokali, w których do tej pory nie było takiego pomieszczenia.

Ogrzewanie wraz z łazienką

Łącznie z wykonaniem łazienki można również zmienić sposób ogrzewania lokalu. Na wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej również przysługuje 90% dofinansowania kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł. Wyłączone z dofinansowania jest instalowanie etażowego ogrzewania koksowego.

Dofinansowane są także koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz dokonania odbiorów technicznych w kwocie nie wyższej niż 5 tys. zł. Łącznie więc, wykonując łazienkę (25 tys. zł), nowe ogrzewanie (10 tys. zł) i przygotowując niezbędną dokumentację techniczną (5 tys. zł), można uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł.

Legalizacja wcześniejszych ulepszeń

Dodatkowo dofinansowaniem objęta jest legalizacja samowolnie wykonanych ulepszeń tj. łazienki i/lub ogrzewania gazowego albo elektrycznego, poprzez zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zalegalizowania wykonanego ulepszenia (do 5 tys. zł).

Możliwe jest też udzielanie wsparcia w wyższej kwocie w przypadku ulepszeń grupowych, tzn. gdy większość mieszkańców budynku komunalnego zdecyduje się na wprowadzenie ulepszeń w swoich lokalach.

Po wykonaniu ulepszenia czynsz nie ulegnie zmianie.

80 nowych łazienek w ostatnich miesiącach

Nowy regulamin Programu Małych Ulepszeń z wyższymi dofinansowaniami wszedł w życie w ubiegłym roku. Od tamtego czasu skorzystało z niego ponad 80 najemców, m.in. mieszkańców budynków przy al. Piastów, Żółkiewskiego, Wielkopolskiej i Słowackiego. Zalegalizowano 50 łazienek lub łazienek łącznie z ogrzewaniem ekologicznym.

Szczegółowe informacje mieszkańcy znajdą u swojego zarządcy:

• ZBiLK ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 333, www.zbik.szczecin.pl

• TBS Prawobrzeże ul. Winogronowa 11F, tel. 91 43 36 437, www.tbs.szczecin.pl

• Szczecińskie TBS ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, tel. 91 430 91 00, www.stbs.pl