We wtorek radni zajmą się projektem „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”. Zapisano w nim ponad 250 mln zł na zadania planowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 

Inwestycje dotyczyć będą dwóch obszarów: wody (przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody) oraz ścieków (przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne oraz racjonalizujące odprowadzanie ścieków).

Modernizacja „miedwianki” i wymiana starej sieci wodociągowej

Koszty wszystkich „wodnych” inwestycji w latach 2021-24 szacowane są na ok. 125,7 mln zł. Podzielono je na 14 zadań.

– Plan obejmuje szereg inwestycji rozbudowujących sieci i obiekty służące do uzdatniania i przesyłu wody. Wśród nich największe zadania to dokończenie modernizacji naszej największej magistrali wodociągowej tzw. „miedwianki” i samego Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz  wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu – informuje Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK-u.

Modernizacje oczyszczalni i renowacja sieci kanalizacyjnych

W części dotyczącej ścieków znajdziemy przede wszystkim zadania obejmujące modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Za łączną sumę ok. 126,8 mln zł planowane jest m.in.: dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków Zdroje, inwestycje poprawiające efektywność działania oczyszczalni Pomorzany oraz renowacja szczecińskich sieci kanalizacyjnych.

– W planie przewidziane są również kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii tj. budowa nowych farm fotowoltaicznych, które zapewnią tańszą energię dla funkcjonowania obiektów ZWiKu. Już teraz własne źródła zapewniają ponad 25% potrzebnej energii w szczecińskich wodociągach! – dodaje Tomasz Makowski.

Taryfy za wodę i ścieki pozostaną na obecnym poziomie

Pieniądze na realizację „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” pochodzić będą ze środków własnych ZWiK-u, dostępnych dotacji i preferencyjnych pożyczek.

– Spółka systematycznie i skutecznie optymalizuje koszty swojego funkcjonowania w celu utrzymania cen swoich usług na jak najniższym poziomie. Dlatego wskazane w planie inwestycje i zadania wykonywane będą przy założeniu, że w Szczecinie taryfy za wodę  i ścieki pozostaną na obecnym poziomie – uspokaja Tomasz Makowski.

Aby założenia planu weszły w życie, musi on zyskać poparcie radnych. Na wtorkowej sesji Rady Miasta planowana jest dyskusja na ten temat i głosowanie.