Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłosił przetarg na wykonanie rozbiórki pięciu przedwojennych kamienic. Wykonawca będzie miał czas do 20 grudnia, by wyburzyć 5 budynków.

Chodzi o kamienice przy ul. Niemierzyńskiej 31 (ta z muralem Solidarności), Krasińskiego 95 (wraz z oficyną), 96 i 97. Jak tłumaczą urzędnicy konieczność ich wyburzenia wynika ze złego stanu technicznego oraz ze względu na niezgodność z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska”.

Według zawartych w nim koncepcji, tereny, na których stoją kamienice, są przeznaczone pod drogi publiczne. To plany jeszcze z lat 80. ubiegłego wieku, gdy planowano poszerzyć ul. Krasińskiego i wybudować nową arterię łączącą ul. Niemierzyńską bezpośrednio ze skrzyżowaniem przy targowisku Manhattan (dziś jest tam rondo Giedroycia).

Nigdy nie podjęto żadnych kroków w kierunku realizacji tych planów i nie zanosi się, że w najbliższej przyszłości jakiekolwiek zostaną podjęte. Koncepcja sprzed 30 lat nadal jednak przewija się w miejskich dokumentach. W nieco zmodyfikowanej formie wpisano ją w 2009 roku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Los kamienic był już więc od dawna przesądzony. W budynki od lat nie inwestowano, nie przeprowadzano remontów. Zaniedbane, niszczejące czynszówki to od dłuższego czasu pustostany.

Zgodnie z informacjami z dokumentacji technicznej planowanych rozbiórek, kamienice przy ul. Krasińskiego 95-97 zbudowano w 1910 roku. Brakuje informacji dotyczącej daty powstania budynku przy ul. Niemierzyńskiej 31. Wszystkie wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. To jednak zdecydowanie mniejsza forma ochrony niż wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Na razie nie planuje się rozbiórki innych kamienic, o których wspomina się w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o budynki przy ul. Krasińskiego 85-90 (między ul. Zamoyskiego a ul. Orzeszkowej), 99 (przy skrzyżowaniu z ul. Niemierzyńską) oraz przy ul. Długosza 2, 2a, 3, 24.

Radni, we wrześniu, nie zgodzili się natomiast na sprzedaż kamienic stojących przy ul. Niemierzyńskiej 3 i 4 (vis a vis przeznaczonej do rozbiórki kamienicy z muralem Solidarności). Projekt uchwały odrzucono głównie głosami radnych PiS i radnych niezrzeszonych. Inwestor miał mieć prawo do zburzenia narożnego, wyższego budynku (Niemierzyńska 4) i obowiązek remontu niższego (Niemierzyńska 3). Obie kamienice to też pustostany w złym stanie technicznym..