Od poniedziałku, 1 października, wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu niektórych linii autobusowych.

Linia 66: wydłużeniu ulegną trasy dotychczasowych kursów realizowanych do Żydowiec do pętli Klucz. Przedłużone będą zakresy kursowania linii do Klucza do godz. 6:00-9:00 i 13:00-19:00 w dni powszednie. Nastąpi również korekta czasów przejazdu i godzin odjazdów.

Linia 533: uruchomione zostaną dodatkowe kursy o godz. 1:55 z Dąbia Dworca i 2:37 z Klucza.

Linia 72: linia kursować będzie również w niedziele i dni świąteczne w godzinach 6:30-15:30 z 60-minutową częstotliwością. W dni powszednie i soboty częstotliwość i zakres kursowania pozostają bez zmiany. Skorygowane zostaną czasy przejazdów we wszystkie dni tygodnia. Linia nie będzie kurowała w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Linia 101: na wniosek Gminy Police w dzień powszedni kurs o godz. 5:10 z Rynku w Policach w kierunku Jasienicy realizowany będzie z podjazdem pod Zakłady Chemiczne w Policach. Ponadto nastąpi zmiana rozkładów jazdy linii nr 101, wynikająca z korekty czasów przejazdu na tej linii (dostosowanie do czasów przyjętych na linii 107).

Linia 68: uruchomiony zostanie przystanek „Świergotki” (nr 48601) w kierunku Przepiórki. Nastąpi przyspieszenie o 5 minut pierwszego kursu w dni powszednie z przystanku Przepiórki, wprowadzona zostanie korekta czasów przejazdu (zapewnienie spójności z linią 107) oraz godzin odjazdów wybranych kursów w celu koordynacji z linią nr 107.

ZOBACZ TEŻ: Dwa nowe ronda powstaną w Szczecinie