5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tego powodu, akademickie koło Ligii Ochrony Przyrody wraz z Urzędem Miasta organizują darmowy koncert zespołu „Zdrowa Woda”.

Eko Party w czwartek o 19 w Słowianinie

Koncert zespołu Zdrowa Woda, odbędzie się w czwartek 4 czerwca o godzinie 19, w Domu Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego 2. Impreza nosi nazwę Eko Party i ma być luźniejszą formą integracji środowisk przyrodniczych, których na co dzień łączy wspólna sprawa – ochrona środowiska. Jednak prezes akademickiego koła Ligii Ochrony Przyrody, na koncert zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Codziennie oszczędzaj wodę, prąd i segreguj śmieci

Michał Dworak – prezes akademickiego koła LOP, wspomina o potrzebie dotarcia do społeczeństwa i otwartych rozmów, na tematy wziązane ze środowiskiem. W życiu codziennym trzeba oszczędzać wodę, energię elektryczną i dokonywać selektywnej zbiórki odpadów. Woda, jako skarb Ziemi, jest natomiast najbardziej życiodajnym z jej zasobów.

Liga Ochrony Przyrody wciąż żywa

Liga Ochrony Przyrody co roku organizuje imprezy lub spotkania z młodzieżą, by porozmawiać o problemach środowiska. W zeszłym roku do tych rozmów, zaproszono ówczesnego wiceministra środowiska Macieja Trzeciaka. Dwa lata temu, były to pogadanki i konkursy w szkołach średnich. Zawsze motywem przewodnim są tematy, związane ze środowiskiem przyrodniczym, którego nie należy lekceważyć.

Czwartkowy koncert zespołu Zdrowa Woda, jest darmowy. Współfinansuje go Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.