W pobliżu dworca PKP w Gryfinie powstaną nowe przystanki i miejsca parkingowe dla samochodów oraz rowerów. Mają być gotowe do końca 2020 r.

To inwestycja związana z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która ma być gotowa w 2022 r. Za remonty dworców i infrastruktury torowej odpowiada PKP PLK, a na samorządy spada obowiązek przygotowania węzłów komunikacyjnych.

Nowoczesny węzeł przesiadkowy w Gryfinie ma zintegrować komunikację kolejową i autobusową. Będą też miejsca parkingowe dla kierowców zostawiających przy stacji swoje samochody, a także parking „bike and ride”.

Inwestycja kosztować będzie blisko 11 mln zł. Ponad 8 mln zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Unijne środki pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedsięwzięcie „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie" wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.