Trzy zachodniopomorskie uczelnie sięgnęły po pierwsze unijne fundusze przeznaczone na opracowanie i testowanie technologii wspierających kadry medyczne i ratownicze w walce z koronawirusem. Pomoc skierowaną dla zespołów naukowych wykorzystają np. na skonstruowanie mobilnej stacji sterylizacji, przygotowanie aplikacji do rehabilitacji w chorobach układu oddechowego czy stworzenie nowatorskiego prototypu przyłbicy wielorazowego użytku.

Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Koszalińska – to tym wyższym uczelniom Urząd Marszałkowski przyznał eurofundusze w pierwszej rundzie naboru wniosków w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialny Proto_Lab”. Ogłoszony 29 kwietnia br. nabór dotyczył komponentu obejmującego wsparcie dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów. Zakłada on granty do 150 tys. zł na 3 miesiące, przeznaczone na wydatki osobowe, zakup materiałów do badań czy produkcji prototypów i koszty wyposażenia laboratoryjnego wykorzystywanego w projekcie.

– Uruchomione specjalnie dla uczelni unijne fundusze mają ułatwić im przygotowanie rozwiązań, które będzie można skutecznie zastosować w dalszej walce z koronawirusem, np. w regionalnych szpitalach. W czasie pandemii to m.in. zachodniopomorscy naukowcy wystąpili z chęcią niesienia bezinteresownej pomocy lekarzom i kadrze medycznej. Ich pomysły i wysiłki postanowiliśmy wesprzeć wykorzystując elastyczne podejście Komisji Europejskiej oraz możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Spośród rozdysponowanych 392 tys. zł prawie 150 tys. zł trafi na Uniwersytet Szczeciński, by skonstruować dla szpitali, policji czy straży pożarnej mobilną stację sterylizacji, w której odkażanie odbywać się będzie nadtlenkiem wodoru. 135 tys. zł otrzyma Politechnika Koszalińska, która opracowała dla służb medycznych bądź mundurowych prototyp przyłbicy wielorazowego użytku. 107 tys. zł pozyska z kolei Akademia Sztuki, gdzie powstanie aplikacja umożliwiająca rehabilitację w przewlekłych chorobach układu oddechowego pacjentów z COViD-19 czy fizjoterapię oddechową.

Na tym nie koniec pomocy dla środowiska naukowego na rzecz w walki z epidemią tego wirusa. Nabory – w wartym 5 mln zł przedsięwzięciu – mają charakter ciągły. W ramach pierwszego komponentu wnioski można składać do 30 czerwca 2020 roku lub do czasu wyczerpania alokacji środków. Dokumentację należy wysłać drogą elektroniczną na adres: covid@wzp.pl. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Zarządzenia Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach PROTO_LAB, oprócz grantów dla zespołów badawczych, pomoc przewidziano także na testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych lub certyfikację niezbędną dla pilnego uruchomienia produkcji prototypowych rozwiązań. Co więcej, uczelnie nie są zobowiązane do posiadania wkładu własnego. Za wydatki kwalifikowane będzie można uznać nawet te zrealizowane już od 1 lutego br.