Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę, który dokończy budowę przejścia dla dużych zwierząt wraz z budową ogrodzenia drogi na odcinku autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Wybrano ofertę firmy Budimex (10,9 mln zł), która była najniższa z trzech złożonych.

Na wschód od węzła Rzęśnica zaplanowano duże, górne przejście dla zwierząt, które będzie miało szerokość 50 metrów. Nad jezdnią powstanie konstrukcja z elementów prefabrykowanych z blachy falistej, która zostanie następnie przysypana ziemią. W ten sposób zwierzęta będą miały bezpieczną drogę na drugą stronę A6.

Wszystkie prace związane z przebudową odcinka A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica powinien wykonać Energopol. Szczecińska firma miała jednak kłopoty z płynnością finansową i przerwała prace. GDDKiA rozwiązała z nią umowę.

Dokończenie wszystkich rozpoczętych prac postanowiono podzielić na dwa etapy. Przetarg na finalizację robót związanych z remontem omawianego odcinka A6 wygrała firma PRD Nowogard. Zrealizuje je za niespełna 3 mln zł. Energopol wykonał wcześniej 80% zaplanowanych prac.

Do końca tego roku planowane jest zakończenie całości przebudowy tego fragmentu autostrady.