Aby sięgnąć po Bon Opiekuńczy w wysokości 500 zł miesięcznie nie trzeba będzie już rezygnować z kolejki do żłobka publicznego, a rodzic trójki lub więcej dzieci do lat 9 nie będzie musiał być zatrudniony lub będzie mógł przebywać na urlopie wychowawczym. Zmiany w regulaminie zaakceptowali we wtorek radni.

Bon Opiekuńczy to rozwiązanie, które ma zniwelować problem zbyt małej liczby miejsc w żłobkach publicznych. Rodzice dzieci do lat 3 mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne (500 zł miesięcznie) na opłacenie prywatnego żłobka, klubu dziecięcego czy niani.

Miasto stara się systematycznie zwiększać dostępność Bonu. W grudniu 2018 r. korzystały z niego 442 osoby, a dziś jest ich 585. Przyjęta podczas wtorkowej sesji uchwała ma przynieść kolejny wzrost.

Zawarte w niej nowe zapisy dopuszczają:

- rezygnację z obowiązku zatrudnienia w przypadku rodzica mającego na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci w wieku do lat 9;

- możliwość przebywania rodzica na urlopie wychowawczym w trakcie pobierania świadczenie w przypadku, gdy rodzic ma na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci w wieku do lat 9;

- odstąpienie od wymogu konieczności rezygnacji z kolejki/listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka publicznego.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.