W środę, 21 lipca, mają ruszyć prace związane z remontem kładki nad ul. Staszica. Potrwają około 3 tygodni, ale przez cały czas zachowany zostanie ruch pieszych.

 

Wymieniona zostanie nawierzchnia kładki, planowane jest odmalowanie elementów betonowych (m.in. gzymsów, podpór), a całość konstrukcji zostanie umyta. To zakres najważniejszych prac, które zostaną wykonane w ramach umowy na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w Szczecinie.

Przez cały czas trwania prac pieszym będzie udostępniona jedna z połówek kładki. Na pewien czas całkowicie zamknięte będą musiały zostać tylko dwa elementy infrastruktury. W jednym etapie będzie to pochylnia m.in. dla wózków, a w drugim schody od strony targowiska Manhattan.

Roboty mają potrwać 3 tygodnie, więc ich zakończenia można się spodziewać ok. 11 sierpnia.

Kładka przy Manhattanie powstała w 2007 roku. Okazała się niezbędna po przebudowie pobliskiego skrzyżowania. Pozwoliła zlikwidować przejście dla pieszych przez ul. Staszica, przy wjeździe na rondo, gdzie wzmożony ruch pieszych mocno tamował przejazd samochodów.