Program "Kultura Zaprasza" skierowany jest do najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale również i innych miejscowości województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, mających z różnych względów utrudniony dostęp do oferty kulturalnej.

Program ma na celu przeciwdziałanie kulturowemu wykluczeniu dzieci i młodzieży z defaworyzowanych środowisk poprzez stworzenie im szansy uczestnictwa w wartościowych wydarzeniach kulturalnych. Inną jego cechą jest edukacja nastawiona na pobudzenie wrażliwości artystycznej oraz wdrażanie odpowiednich zachowań związanych z organizacją i uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych.

Finansowanie programu zapewnia Gmina Miasto Szczecin. Koordynatorem działań jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie. W obecnej edycji programu znalazły się m.in. koncerty w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, spektakle w Teatrze Współczesnym oraz warsztaty wokalno - instrumentalne.