Krzyżówkę przy przecięciu ulic Północnej i Wapiennej wyremontuje firma Musing Bud ze Szczecina. Obok zbiornik retencyjny na strumieniu Warszewiec wybuduje firma Usługi Transportowo Budowlane Bernard Baranowski Glinna.

To efekt rozstrzygnięć przetargowych związanych z I etapem przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej. Postępowanie podzielono na wspomniane wyżej dwie części.

Skrzyżowanie

W przypadku przebudowy skrzyżowania wybrano najniższą ofertą złożoną przez firmę Musing Bud – 4,5 mln zł. To mniej niż maksymalny budżet założony przez miasto, czyli 5,67 mln zł.

– W ramach I części inwestycji, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Północnej i Wapiennej. Prace obejmą budowę nowej jezdni, chodników, przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej), budowę oświetlenia ulicznego. Na zrealizowanie tych prac, przyszły wykonawca będzie miał nie więcej jak 10 miesięcy od dnia podpisania umowy – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Zbiornik retencyjny

Wybierając wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego na strumieniu Warszewiec odrzucono najniższą ofertę. Spółka FDO z Leśna Górnego wyceniła swoją pracę na zaledwie 1,62 mln zł, choć budżet tej części miasto oszacowało na 3,68 mln zł. Uznano, że ta oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dlatego umowa zostanie podpisana z firmą Usługi Transportowo Budowlane Bernard Baranowski Glinna. Będzie opiewać na 3,54 mln zł.

– II część inwestycji, obejmuje budowę zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec oraz remont strumienia Warszewiec. Na zrealizowanie tych prac, przyszły wykonawca będzie miał nie więcej jak 16 miesięcy od dnia podpisania umowy – informuje Piotr Zieliński.