Bez niespodzianek przy rozstrzygnieciu przetargu na wykonawcę przebudowy okolic ul. Łubinowej. Wybrano podmiot, który złożył najniższą ofertę – konsorcjum firm Ben Bruk (7,9 mln zł).

Do przetargu stanęło sześć firm, ale tylko dwie propozycje zmieściły się w maksymalnym budżecie założonym przez miasto (9,8 mln zł). W najniższej ofercie konsorcjum Ben Bruk nie znaleziono uchybień formalnych, więc otrzymała najwięcej punktów. Wybrany wykonawca ma zrealizować inwestycję najpóźniej do końca marca 2021 r.

Co zostanie zrobione?

Od strony osiedla Majowego, wzdłuż ul. Łubinowej, powstać mają ciągi pieszo-rowerowe o szerokości od 3,8 do 7 metrów. Zakłada się też budowę parkingu, przebudowę przystanków komunikacji miejskiej i rozbudowę sieci chodników prowadzących w kierunku osiedla. Na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Maciejowickiej zaplanowano wewnętrzną drogę wspomagającą, przeznaczoną dla ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego. Dodatkowo zostanie skorygowana geometria wlotu w ul. Maciejowicką.

Prace przewidziane są także po drugiej, zachodniej, stronie ul. Łubinowej. Wzdłuż niej też powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy (o szerokości 4 - 8 metrów). Przebudowane zostaną przystanki autobusowe i schody prowadzące w kierunku osiedla Słonecznego. Remont obejmie zjazdy na drogi wewnętrzne i pętlę autobusową.

Inwestycja będzie także okazją do przebudowy infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Zmieni się oświetlenie uliczne.