W specjalnym komunikacie Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie poinformowała, że wszystkie zaplanowane przez instytucję wydarzenia będą odbywać się zgodnie z planem.

godz. 15:30

AKTUALIZACJA:

Filharmonia w Szczecinie odwołała wszystkie wydarzenia od 11 do 31 marca. Szczegóły: Filharmonia w Szczecinie odwołała wszystkie wydarzenia do końca marca!

 

godz. 12:57

„Informujemy, że wszystkie wydarzenia organizowane przez Filharmonię w Szczecinie odbywają się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem. Nie przewidujemy zmian w planach koncertowych i jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy w stałym kontakcie i postępujemy zgodnie z zaleceniami służb odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Sytuacja jest monitorowana przez całą dobę. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować” – czytamy w komunikacie instytucji.

Placówka informuje jednocześnie o podjętych działaniach prewencyjnych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W obiekcie dezynfekowane są wszelkie elementy wyposażenia o charakterze „dotykowym”, jak sanitariaty, klamki, poręcze, uchwyty, przyciski w windach, a w toaletach umieszczono grafiki informujące jak prawidłowo myć ręce.

Komunikat rozesłany dziś do mediów przez filharmonię, to odpowiedź na dzisiejszą decyzję rządu o odwołaniu w kraju wszystkich imprez masowych, czyli wydarzeń artystyczno-rozrywkowych albo sportowych, które są organizowane dla co najmniej 1000 osób.

ZOBACZ TEŻ: Jest decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju. Mecze Pogoni bez publiczności

Co to jest impreza masowa?

Impreza masowa to wydarzenie artystyczno-rozrywkowe albo sportowe, które jest organizowane dla co najmniej 1000 osób na otwartej przestrzeni czy stadionie oraz dla co najmniej 500 osób, jeżeli jest organizowane w obiektach zamkniętych, np. halach. Szczegóły można znaleźć w Dz.U. z 2019 poz. 2171.

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych jako imprezę masową należy rozumieć imprezę artystyczno-rozrywkową, imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt. 2–4, z wyjątkiem imprez:

a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci imłodzieży,

d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,

f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników–jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;

2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3m, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie zprzepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

3) masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a wprzypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

4) meczu piłki nożnej –należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub winnym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;