Trzy (z czterech) dzielnice Szczecina – Śródmieście (wzdłuż wschodniej granicy Odry Zachodniej), Zachód i Północ – to zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt – poinformował w piątek Urząd Miasta w Szczecinie.

Na zagrożonym terenie jest nakaz wyprowadzania psów na smyczy. Wyjątek stanowią ogrodzone wybiegi dla czworonogów.

Zalecenia te obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na wskazanym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.

Powodem wyznaczenia obszarów zagrożonych wystąpieniem wścieklizny jest wykrycie tej choroby u dwóch nietoperzy znalezionych w mieście. Zagrożenie obowiązuje do odwołania.