Inwestycje na Odrze Granicznej mają wielkie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Dzięki nim miejscowości położone blisko akwenów nie muszą obawiać się powodzi. Drożna rzeka, o odpowiedniej głębokości i możliwościach logistycznych jest również bardziej atrakcyjna gospodarczo.

Jak wyjaśnia dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski, instytucja podjęła się ambitnego zadania odbudowy urządzeń hydrotechnicznych, które odpowiedzialne są za stan rzeki. Dzięki sprawnym ostrogom czy odpowiednim pogłębieniu rzeki, możemy być spokojni o bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości położonych bezpośrednio przy Odrze Granicznej. Mowa o takich miejscowościach jak: Bielinek, Gozdowice, Widuchowa czy Piasek.

– Każdy z polskich uczniów zapytany, która z rzek jest królową, bez wahania odpowiada: Wisła. Jeżeli chodzi o kwestie żeglugowe to palmę pierwszeństwa dzierży Odra. To tutaj odbywa się niemal cały ruch towarowy, najwięcej transportów kierowanych jest pomiędzy portami Europy. Żeby żegluga mogła być prowadzona efektywnie, potrzebna jest regulacja. Pierwszą wprowadzono ponad 200 lat temu. Pozyskano wówczas ogromne areały ziemi, która dzisiaj jest wykorzystywana rolniczo. Pozwolono, by Odra była rzeką regularnie wykorzystywaną żeglugowo. Na nieuregulowanym korycie woda rozlewa się całą szerokością łożyska rzeki. Ostrogi zawężają koryto rzeki, głębokość żeglugowa i głębokość tranzytowa są wówczas dużo większe. Takie prace polegające na odbudowie ostróg oraz przygotowaniu nowych inwestycji planujemy na ten rok, zakończone zostaną one w roku 2023 – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Niskie stany Odry uniemożliwiają naszym jednostkom dopłynięcie w niezbędne miejsca np. tam, gdzie powstają zatory lodowe. Jeżeli w Odrze jest mało wody, to nasze lodołamacze w takie miejsca nie docierają. Mieszkańcy np. Bielinka czy Gozdowic mogliby czuć się zagrożeni. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podejmuje prace związane z odbudową zabudowy regulacyjnej na Odrze Granicznej. Mieszkańcy będą mogli znowu czuć się bezpiecznie W sezonie zimowym 2020/2021 Wody Polskie przez tydzień prowadziły akcję lodołamania – dzięki 7 lodołamaczom z Polski i 6 z Niemiec udało uniknąć się powodzi zatorowej. Zjawiska lodowe były szybko diagnozowane i unicestwiane. Najszersza pokrywa lodowa zlokalizowana była właśnie na odcinkach Odry Granicznej, tam również woda przekraczała stany ostrzegawcze. To pokazuje, że inwestycje zaplanowane przez Wody Polskie mają swoje uzasadnienie.

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców regionu – dodaje dyrektor Duklanowski.