ZDiTM rozstrzygnął przetarg na przebudowę ul. Libelta. Wybrano ofertę konsorcjum firm Elbud ze Szczecina, która opiewa na 5,3 mln zł.

Na wyłonienie wykonawcy czekaliśmy od 16 listopada, gdy otwarto dwie koperty z ofertami. Na wykonanie wszystkich prac ZDiTM chciał początkowo przeznaczyć 4,2 mln zł. Dlatego trzeba było poczekać na zwiększenie środków w dokumentach budżetowych miasta. Odrzucono wyższą ofertę firmy Strabag (6,1 mln zł), która i tak nie mogła być brana pod uwagę, bo wykonawca nie chciał czekać i nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Był to drugi przetarg na realizację tej inwestycji. W pierwszym wpłynęła tylko jedna propozycja w wysokości 5,7 mln zł i postępowanie unieważniono.

Libelta to osiedlowa ulica niedaleko rynku „Pogodno”. Jest częścią obszaru, na którym w ubiegłym roku wprowadzono strefę „Tempo 30” i zmieniono zasady parkowania. To teren wyznaczany przez ulice: Okrzei — Budzysza Wosia — Przybyszewskiego — Grzegorza z Sanoka. Ul. Libelta ma być pierwszą ulicą z tej strefy, która zyska nową nawierzchnię i chodniki.

Na Libelta planowana jest przebudowa jezdni, chodników oświetlenia i kolidującego uzbrojenia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Projektowana geometria ulicy przewiduje zawężenie szerokości jedni i skrzyżowania z ulicą J. Paderewskiego do 5 m. Zaprojektowani także miejsca parkingowe. Chodniki będą miały około 1,5 m szerokości i wykonane będą płytek betonowych 50x50x7 cm i szarej kostki kamiennej granitowej 4x6 cm.

W najbliższym czasie w tej okolicy planowany jest również remont ul. Reymonta (przetarg czeka na rozstrzygnięcie) oraz ul. Przybyszewskiego i ul. Grzegorza z Sanoka.