Uchwała Rady Miasta zezwalająca na legalne spożywanie alkoholu na Bulwarze Gdyńskim została dziś opublikowana w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego. Oznacza to, że po upływie wymaganych 14 dni, czyli OD 28 CZERWCA, będzie tam można pić piwo i inne alkohole nieprzekraczające 12 %.

Projekt uchwały w tej sprawie radni przyjęli podczas sesji 22 maja. Później trafił on na biurko Tomasza Hinca, wojewody zachodniopomorskiego, którego zadaniem jest sprawdzenie w ramach postępowania nadzorczego, czy w treści uchwały nie ma uchybień prawnych.

- W badanej uchwale nie stwierdziliśmy błędów, które wyeliminowałyby ją z obrotu prawnego – mówi Tomasz Hinc. – Mam nadzieję, że służby miejskie, przy wsparciu policji, będą utrzymywać porządek na Bulwarze Gdyńskim i zadbają o bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób. Ufam też, że osoby, które będą legalnie w tym miejscu spożywać alkohol, będą to robić w sposób, który nie przekracza ogólnie przyjętych norm kulturowych – czyli rozsądnie, z umiarem i zachowaniem kultury osobistej.

Podczas postępowania nadzorczego służby prawne wojewody wystąpiły o opinię Urzędu Miasta oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji. Poproszono o ocenę, czy zezwolenie na picie alkoholu w tym miejscu nie będzie nieść ze sobą zagrożenie zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

„Omawiany obszar jest wyposażony w nowoczesny system monitoringu wizyjnego, z którego obraz jest podstawowym narzędziem do obserwacji zachowań oraz podejmowania interwencji w przypadku naruszania porządku i zasad współżycia społecznego” - poinformował w odpowiedzi Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina, zapewniając jednocześnie, że po wejściu w życie uchwały zwiększone zostaną patrole.

Obaw nie ma również Komenda Wojewódzka Policji, która podkreśla, że według statystyk Bulwar Gdyński nie stanowi szczególnie zagrożonego rejonu.

„W rejonie Bulwaru Gdyńskiego w okresie jego aktywnego funkcjonowania tj. od 1 marca 2018 do 31 maja 2018 odnotowano 2 przypadki przestępstw mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, co stanowi 1,4 % ogółu takich przestępstw na terenie Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie. We wskazanym okresie funkcjonariusze policji w okolicy Bulwaru Gdyńskiego przeprowadzili 84 interwencje, co stanowi ułamek procenta wszystkich interwencji przeprowadzonych w tym okresie na terenie miasta Szczecin” – napisał zastępca komendanta wojewódzkiego policji, insp. Piotr Ostrowski.

Legalnie spożywać alkohol będzie można na Bulwarze Gdyńskim, czyli na Łasztowni od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej.