Miasto, po ponad dwóch miesiącach od czasu otwarcia ofert, rozstrzygnęło przetarg na przebudowę węzła drogowego w Podjuchach. Węzeł Granitowa zbuduje firma Budimex SA z Warszawy.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Propozycja Budimexu była najkorzystniejsza cenowo, opiewała na 101,6 mln zł. Ale i tak znacząco przekraczała zakładany budżet inwestycji, który miasto oszacowało na 78,2 mln zł (ale aż 72,8 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania unijnego). Zdecydowano się poszukać w budżecie większych środków, projekt zmian w tym kierunku przyjęto podczas ostatniej sesji Rady Miasta. To otworzyło drogę do ogłoszenia zwycięzcy przetargu.

Skrzyżowanie z wyspą i nowy most

Zakres planowanej inwestycji jest bardzo szeroki. W miejscu obecnego, często korkującego się, skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową powstanie wielkie skrzyżowanie jednopoziomowe z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną.

Przebudowane zostaną drogi dojazdowe. Najpoważniejszą zmianą będzie wyburzenie istniejącego, wyłączonego z ruchu, mostu drogowego nad Regalicą, w miejsce którego wybudowany zostanie nowy trójprzęsłowy most.

Zmiany w całej okolicy

Przebudowane zostaną również fragmenty ul. Krygiera (w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zostanie wyposażona w dwie jezdnie, trzy pasy ruchu na dojeździe do skrzyżowania oraz dwa pasy ruchu na wylocie ze skrzyżowania), ul. Granitowej (zostanie wybudowana jezdnia dwupasmowa o szerokości 7 metrów, a także chodniki i ścieżki rowerowe) oraz skrzyżowanie ul. Granitowej z ul. Marmurową. Na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera wybudowana zostanie ul. Nowa Marmurowa. Powstanie dojazd do ul. Ciasnej.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.