Przetarg na pierwszy etap modernizacji ulic w Dąbiu wygrało konsorcjum firm Elbud Szczecin Sp. z o.o. i Elbud Sajewicz S.J. Za 6,7 mln zł wyremontują pięć ulic

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulic: Bośniackiej; Babiego Lata od ul. Belgradzkiej; Czarnogórskiej od ul. Bośniackiej do ul. Belgradzkiej; Belgradzkiej od ul. Szybowcowej do ul. Czarnogórskiej; sięgacza ul. Goleniowskiej od ul. Czarnogórskiej do ul. Goleniowskiej. Położona zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, powstaną szersze chodniki, a otocznie Szkoły Podstawowej nr 71 ma być bezpieczniejsze dla uczniów. Pracami objęty będzie również rów melioracyjny od ul. Róży Wiatrów do cieku Chełszcząca.

Oferta konsorcjum, w którym liderem jest spółka Elbud Szczecin, zmieściła się, co w ostatnich tygodnia jest rzadkością, w zakładanym przez miasto budżecie. Na to zadanie zabezpieczono bowiem 7,5 mln zł. Druga propozycja, która wpłynęła w przetargu była już powyżej tej granicy, opiewała na 7,8 mln zł. Umowa ze zwycięzcą zostanie podpisana, gdy minie czas na wniesienie odwołań. Na wykonanie wszystkich prac będzie miał 18 miesięcy. W tym czasie wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i przeprowadzenie prac budowlanych.

W przyszłości miasto planuje jeszcze trzy kolejne etapy modernizacji infrastruktury drogowej w Dąbiu. Etap II obejmie ulice: Róży Wiatrów, Jordana, Goplańską, Kraszewskiego, Starej Baśni, Mireckiego, Wisłockiej. W trzecim etapie planowane są prace na ulicach: Babiego Lata (od skrzyżowania z ul. Belgradzką do skrzyżowania z ulicą Regalicką), Sarajewskiej, Belgradzkiej, Dubrownickiej, Zagrzebskiej, Goplańskiej (od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do włączenia przy pętli autobusowej "Dąbie Osiedle"), Miedwiańskiej, Ińskiej, Regalickiej. Etap czwarty to przebudowa ulic: Nysy, Noteckiej, Regalickiej (włączenie w ulicę Notecką), Miłosławskiej.