Budynki stojące tuż przy Jeziorze Szmaragdowym zostaną na 10 lat wydzierżawione przez miasto Zespołowi Parków Krajobrazowych – jednostce budżetowej samorządu województwa zachodniopomorskiego. Miesięczny czynsz ustalono na poziomie 12 tys. zł.

 

Przebudowa zajazdu Szmaragd zakończyła się w ostatnich tygodniach 2019 roku. Ze względu jednak na pandemię koronawirusa i konieczność dostosowania obiektu do zmieniających się przepisów przeciwpożarowych, końcowe odbiory przeciągały się. Budynki były więc gotowe, ale długo stały puste.

Dzierżawca wybrany bez przetargu

Teraz wprowadzi się do nich dzierżawca. Miasto w trybie bezprzetargowym wybrało do zarządzania obiektem instytucję podlegającą marszałkowi województwa, która do tej pory miała siedzibę przy ul. Starzyńskiego.

– Miasto przychyliło się do wniosku jednostki samorządowej - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – o wydzierżawienie „Szmaragdu” w celu przeniesienia tam siedziby instytucji uznając, że jej działalność jest zgodna z intencjami miasta odnośnie przeznaczenia i sposobu funkcjonowania tego obiektu – informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta.

Miejsce edukacji i kawiarnia, której bardzo w tym miejscu brakuje

Zajazd nad Jeziorem Szmaragdowym nie będzie tylko siedzibą samorządowej instytucji. Zespół Parków Krajobrazowych jest zobowiązany do zapewnienia tam miejsc noclegowych (przede wszystkim dla dzieci i młodzieży), oferty gastronomicznej (pod wynajem dla podmiotu zewnętrznego) oraz bazy edukacji ekologicznej.

– Wnioskodawca wyposaży obiekt, zarówno pod kątem funkcji edukacyjnych, jak i noclegowych. Wniosek o wydzierżawienie został przychylnie oceniony przez Radę Osiedla Zdroje oraz dwie komisje RM. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie stawek określonych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin [wyniesie 12 026,49 zł brutto miesięcznie – red.] – mówi Paulina Łątka.

Trwają ostatnie ustalenia

Jak dokładnie ma wyglądać oferta zajazdu Szmaragd? Czy będzie można z niej skorzystać już w czasie tych wakacji? Na razie przedstawiciele samorządu województwa nie chcę mówić o szczegółach.

– Obecnie trwają jeszcze ustalenia pomiędzy stronami. Dopóki nie zapadną decyzje w tej sprawie, jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Proszę o wyrozumiałość, nie chcemy przedwczesnymi informacjami wprowadzić odbiorców w błąd. Gdy tylko zapadną pierwsze ustalenia, z radością poinformujemy o nich mieszkańców Szczecina i regionu – tłumaczy Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak wygląda Szmaragd po przebudowie?

Zgodnie z założeniami projektowymi, w przebudowanym budynku głównym powstać miało ok. 40 miejsc noclegowych, w pokojach dwu-, cztero- i sześcioosobowych z łazienkami, a także samoobsługowa kuchnią i jadalnia. Na parterze zaplanowano małą gastronomię i sale ekspozycyjne. W dwóch innych budynkach stojących na działce prowadzone mają być zajęcia edukacyjne, głównie z zakresu ekologii. Obok powstała duża wiata – „Zielona szkoła”. Pojawiło się zadaszenie nad chodnikiem, pergola, murki z siedziskami, ławki, kosze, plansze edukacyjne i stojaki rowerowe.

W miejscu zajazdu Szmaragd w 1783 roku Ludwig Mohring wybudował folwark wraz z dworem. Pod koniec XIX wieku mieszkali w nim robotnicy pracujący w pobliskiej kopalni kredy. Budynek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Do 2010 roku działał w nim lokal gastronomiczny i niewielki hotelik na 20 miejsc.