Wymagania pracodawców wobec osób dopiero zaczynających karierę zawodową nieustannie się podnoszą. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, Wyższa Szkoła Bankowa uruchamia nowe kierunki studiów, a także specjalności umożliwiające uzyskanie wysokich kwalifikacji.

Wśród nowych kierunków znalazły się Informatyka oraz Inżynieria zarządzania, których ukończenie daje tytuł inżyniera. Podczas zajęć studenci będą mogli zyskać nową wiedzę oraz unikatowe umiejętności. Uzyskując tytuł inżyniera absolwent kierunku Informatyka może zdobyć pracę m.in. na takich stanowiskach jak administrator systemów i sieci, koordynator/kierownik projektu IT, integrator systemów informatycznych, programista testów automatycznych czy specjalista ds. wsparcia technicznego IT. Natomiast absolwent kierunku Inżynieria zarządzania będzie potrafił wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz komputerowe metody wspomagania projektowania i modelowania procesów przy użyciu takich programów, jak m.in. AutoCAD czy SAP.

Do oferty studiów Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie dołączyły również nowe specjalności. Na I stopniu kierunku Bezpieczeństwo w biznesie i administracji, pojawiła się specjalność Bezpieczeństwo powszechne. Wychodzi ona naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji nie tylko w Polsce, ale także w UE. Na II stopniu kierunku Zarządzanie, pojawiła się natomiast specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym, która pozwala absolwentom kierunków związanych z bezpieczeństwem kontynuować studia i uzyskać tytuł magistra.

Obie specjalności umożliwiają poznanie wielu nowych zagadnień, które dotyczą ochrony życia i obywateli, a także zawierają w sobie fundamentalną wiedzę, która jest niezbędna do wykonywania pracy w najważniejszych instytucjach publicznych, m.in. policji czy wojsku. W ofercie uczelni znajdują się również takie kierunki, jak: Finanse i rachunkowość, Logistyka, Pedagogika, Psychologia w biznesie, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, a także Zarządzanie – ścieżka anglojęzyczna.

Przy zapisach do 19 września czesne wynosi 250 zł miesięcznie, a przyszły student zwolniony zostanie z opłaty wpisowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni (www.wsb.pl).