Poznaliśmy oferty w przetargu na „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Najniższa opiewa na 84 mln zł i jest wyższa niż zakładany wcześniej budżet na ten cel.

 

Skrzydło północne jest wyłączone z użytku od czasu katastrofy budowlanej w 2017 roku. Zakończono prace zabezpieczające w miejscu, gdzie zapadła się kolumna, możliwe więc było ogłoszenie przetargu na docelowy remont całego skrzydła. Zdecydowano, że prace będą połączone z zapowiadaną od dawna renowacją zamkowych tarasów.

Zamek zamierzał wydać na tę inwestycję 78,4 mln zł. Wpłynęły 3 oferty. Mostostal Warszawa zaproponował 84,9 mln zł, Korporacja Budowlana Doraco 87,9 mln zł, a Erbud – 110,6 mln zł. Po analizie ofert zapadnie decyzja o zwiększeniu budżetu lub unieważnieniu postępowania.

Duży zakres planowanych prac

Wszystkie prace powinny zająć nie więcej niż 30 miesięcy od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. W części dotyczącej odbudowy skrzydła północnego, wykonawca będzie miał najpierw pół roku na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno– Użytkowego przygotowanego przez spółkę Maple.

Następne 2 lata mają zająć prace budowlane. W ich zakres wchodzić będą roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i konserwatorskie. Wykonawca będzie musiał m.in. osuszyć ściany fundamentowe, wykonać drenaż od strony dziedzińca i wyremontować dach wraz z renowacją attyki. Odnowiona zostanie też elewacja zamku od strony dziedzińca.

Nowe tarasy na zabezpieczonych przed osuwaniem skarpach

Na nowo zagospodarowane zostaną wszystkie trzy zamkowe tarasy: taras północny i skarpa północna (od strony Trasy Zamkowej), taras wschodni (od strony ul. Panieńskiej) oraz taras południowy (od strony ul. Kuśnierskiej). Od strony tarasów odnowione zostaną elewacje wszystkich ścian. Renowacje przejdzie attyka.

W tym przypadku wszystkie prace mają zająć łącznie 2 lata. Najwcześniej powinien być gotowy taras południowy (rok od dnia podpisania umowy), później taras wschodni (1,5 roku), a na końcu taras północny (2 lata).

Zamek planuje również remont dziedzińców, a w przyszłości także przebudowę pomieszczeń kina.