Do 4 sierpnia mogą zgłaszać się osoby zainteresowane stanowiskiem dyrektora Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni do rozmowy indywidualnej.

Szpitalem zarządza samorząd województwa zachodniopomorskiego. Właśnie dobiega końca sześcioletnia kadencja Małgorzaty Usielskiej, więc zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, ogłoszono nowy konkurs na stanowisko dyrektora, na kolejny okres 6 lat.

Dokumenty aplikacyjne trzeba złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (ul. Korsarzy 34 w Szczecinie) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie, doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu kierowniczych obowiązków oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie, wraz z przynajmniej 3-letnim stażem pracy.

Komisja konkursowa zaprosi osoby spełniające wymogi formalne na rozmowy kwalifikacyjne. Ich końcowym efektem powinno być zarekomendowanie jednego z kandydatów. Ostateczna decyzja o wyborze dyrektora będzie należeć do Zarządu Województwa.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie to ponad 1000 łóżek, 35 oddziałów i 38 poradni zlokalizowanych przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie. Pracuje tam prawie 2 400 osób.