W Podjuchach odnaleziono podstawę działa fortecznego z czasów II wojny światowej. Trafi do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

 

Podstawę wykonano z profili i kratownic stalowych o grubości 8 mm. Powstała najprawdopodobniej w ostatniej fazie II wojny światowej. Ustawione było wówczas na niej działo forteczne KwK 51 75 mm, które swoim zasięgiem obejmowało rozjazdy dworca w Podjuchach i zwodzony most kolejowy.

– Jest to jeden z rzadszych zachowanych zabytków techniki wojskowej – mówi kom. dr Marek Łuczak, koordynator ds. zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Podstawę działa odnaleziono podczas prac przy moście kolejowym nad Regalicą. Zakwalifikowano ją jako złom. Informacja o znalezisku dotarła jednak do miłośników historii. Komisarz Łuczak, wraz z inspektorem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, znaleźli ją na placu transportowym firmy prowadzącej inwestycję.

– Obiekt został zabezpieczony i wywieziony z terenu budowy w godzinach wieczornych przez pracowników muzeum w Kołobrzegu przy pomocy firmy budowlanej. Po wydaniu decyzji przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podstawa trafi na przechowanie do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które jest największym profilowanym muzeum tego typu w województwie zachodniopomorskim – relacjonuje kom. Łuczak.

W ostatnich miesiącach do muzeum w Kołobrzegu przekazano również inne znaleziska z czasów drugiej wojny światowej, które wydobyto podczas pogłębiania toru wodnego.

AUTOR ZDJĘCIA: Marek Łuczak

AUTOR ZDJĘCIA: Marek Łuczak

AUTOR ZDJĘCIA: Marek Łuczak