Urząd marszałkowski wzywa Małgorzatę Jacynę-Witt do „wycofania się z nieprawdziwych informacji oraz przeprosin za nieodpowiedzialne sianie paniki”. „Nie jest prawdą, że użytkowanie obiektu stanowi zagrożenie dla życia. Radna Małgorzata Jacyna-Witt swoim wpisem kreuje atmosferę zagrożenia i stawia w złym świetle zarówno zarząd województwa, jak i wykonawcę inwestycji” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do mediów.

 

W poniedziałek wieczorem Małgorzata Jacyna-Witt opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym informowała o złym zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej siedziby urzędu marszałkowskiego. Radnej sejmiku województwa zachodniopomorskiego chodzi o nowobudowany budynek pasywny, który powstaje w miejscu po dawnej siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

„Źle obliczono obciążenie stropów, w związku z czym zaistniała konieczność wykonania podpór dla stropów na wszystkich piętrach” – napisała. „Zaistniała groźba zawalenia się pięter i wcale nie oznacza, że to zagrożenie już nie istnieje”.

We wtorek po południu urząd marszałkowski przesłał do lokalnych mediów oświadczenie, w którym odpowiada na zarzuty.

„Proces projektowy i budowlany inwestycji znajduje się pod stałym nadzorem inżyniera kontraktu, który w zakresie obowiązków ma m.in. odpowiednio wczesne wykrywanie pojawiających się wad, bieżące raportowanie sytuacji i korygowanie ewentualnych błędów” – czytamy.

Uginanie stropów zauważono już w kwietniu

Urząd marszałkowski podkreśla, że „zarysowania i niezgodne z polskimi normami uginanie się fragmentów stropów zostały stwierdzone przez pracowników i inżyniera kontraktu w kwietniu br.”. „Natychmiast nakazano zaprojektowanie prac wzmacniających, które zostały poprzedzone opiniami niezależnych ekspertów zleconymi zarówno przez firmę Mostostal, jak i urząd marszałkowski” – czytamy.

We wrześniu bieżącego roku stalowe elementy nie były jeszcze wykonane. Zarząd województwa dopiero 22 października zaakceptował przedstawiony przez wykonawcę wariant wzmocnienia stropów budynku.

Prace na koszt wykonawcy

„Obecnie wykonywane są wzmocnienia konstrukcji żelbetowej nowo wybudowanego budynku poprzez zastosowanie dodatkowych stalowych elementów konstrukcyjnych. Prace prowadzone są na koszt firmy Mostostal” – informuje biuro prasowe urzędu.

Dodajmy, że Małgorzata Jacyna-Witt poinformowała, iż „w nowym budynku zabraknie minimum 120 miejsc pracy dla urzędników”. Urząd marszałkowski zdementował tę informację.

„Zmiany zmieszczą się w założeniach kontraktu, a dodatkowe konstrukcje w żaden sposób nie powodują zmiany ilości miejsc przewidzianych dla pracowników. Wprowadzenie dodatkowej konstrukcji stalowej zostało ulokowane w miejscach dotychczasowych ścianek działowych i powoduje nieznaczne ich pogrubienie”. „Po wykonaniu prac wzmacniających całość konstrukcji będzie się mieścić w parametrach wyznaczonych przez polskie normy”.

Urząd marszałkowski wzywa do przeprosin

Urząd marszałkowski wzywa Małgorzatę Jacynę-Witt do „wycofania się z nieprawdziwych informacji oraz przeprosin za nieodpowiedzialne sianie paniki”.

„W przeciwnym razie zarząd województwa oraz wykonawca rozważą podjęcie kroków prawnych” – czytamy w oświadczeniu urzędu marszałkowskiego.