Tematem przewodnim listopadowej „Gospodarczej debaty miesiąca”, realizowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i portal wSzczecinie.pl, było zaangażowanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz Fundusz Dostępności administrowany przez PFP, dzięki któremu zmienia się sytuacja życiowa osób wykluczonych z powodu infrastruktury. Obecnie do rozdysponowania jest 30 milionów złotych, z perspektywą zwiększenia tej kwoty do 60 milionów. Beneficjentami mogą być między innymi spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, samorządy czy uczelnie.


W Polsce jest mnóstwo „więźniów trzeciego piętra”. Te osoby mogłyby być aktywne na rynku pracy

Zapotrzebowanie na wsparcie, które pomoże niwelować utrudnienia infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych jest gigantyczne. Stare budynki nie były zwykle wyposażane w dźwigi windowe. Często jest też tak, że wspomniane urządzenia wymagają pilnego remontu lub nawet kompleksowej wymiany. Fundusz Dostępności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom takich podmiotów jak wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Efektem może być większa aktywizacja zawodowa i społeczna osób starszych oraz niepełnosprawnych.

– Obecnie aktywnych na rynku pracy jest ok. 28% osób niepełnosprawnych. Z naszych szacunków wynika, że ta liczba mogłaby wzrosnąć do 40% – mówi Małgorzata Paprota z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Zależy nam na rehabilitacji zawodowej i podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Działamy również nad aktywizacją obywatelską i społeczną osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Taki program jak Fundusz Dostępności jest dobrym krokiem do działania wyznaczającego kierunki zawodowej aktywności osób z niepełnosprawnościami – dodaje.

Winda oknem na świat?

Jednym z beneficjentów Funduszu Dostępności jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Powiśle” z Puław. Dzięki środkom pozyskanym z PFP powstała nowa winda. W planach są kolejne zadania i inwestycje.

Fundusz Dostępności nazywany jest często kolokwialnie „Funduszem windowym”. Prezes spółdzielni, Mariusz Cytryński podkreśla, że brak windy to dla niektórych brak możliwości normalnego życia.

– Mieszkańcy zwrócili się do nas z prośbą o postawienie windy. Zdefiniowano, że jest to bardzo pilna potrzeba społeczna. Bez wsparcia ta inwestycja byłaby trudna do zrealizowania – mówi prezes Cytryński. – Pomagamy osobom niepełnosprawnym, ale i osobom starszym czy rodzicom, którzy mają małe dzieci. Cieszę się z tej inwestycji, bo ta winda jest trochę „oknem na świat” dla całego budynku. Wszyscy są zadowoleni, mówią, że jest to zadanie, które ułatwia im życie. Dzisiaj windę traktuje się jako coś oczywistego, ale w budynkach, gdzie tej windy nie ma, osoby starsze czy chore nie mogą swobodnie wyjść z domu. To jest prawdziwy dramat, budowa windy jest więc zmianą na poziomie cywilizacyjnym – dodaje.

„Fundusz cieszy się wielkim zainteresowaniem, potrzeby są przeogromne w całej Polsce”

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest jedynym ogólnopolskim dystrybutorem środków z Funduszu Dostępności. To projekt dostępny na obszarze całego kraju. Podpisywane są umowy z podmiotami z całej Polski, w tym ze Szczecina. Projekt zakłada preferencyjne pożyczki o niskim, stałym oprocentowaniu, dużej karencji i szansie na umorzenie spłaty części zobowiązania. Nabór trwa do wyczerpania środków.

– Fundusz Dostępności to instrument, który ma za zadanie poprawiać lub umożliwiać dostęp do budynków w trzech kategoriach: budynki mieszkaniowe, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej. Jako narzędzie finansowe pozwala na zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami – mówi Dariusz Mikołajczyk z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Fundusz cieszy się wielkim zainteresowaniem, potrzeby są przeogromne w całej Polsce. Jako organizacja otoczenia biznesu docieramy do beneficjentów we wszystkich miastach wojewódzkich i pomagamy wypełniać dokumenty i wnioski – dodaje.

Więcej informacji na temat Funduszu Dostępności znaleźć można na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: https://www.pfp.com.pl/pozyczki/fundusz-dostepnosci

Kolejna „Gospodarcza debata miesiąca” już w grudniu.