Tunel na wysokości miejscowości Police i Święta ma być częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk właśnie zwiększył o 10 mln zł środki na przygotowanie tej inwestycji (badania geologiczne podłoża i przygotowanie dokumentacji).

Początkowo planowano, że tunel pod Odrą będzie miał 3,5 km. W czasie bardziej zaawansowanych prac koncepcyjnych okazało się, że będzie musiał być dłuższy.

- W toku prowadzonych prac nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża została dokładnie przeanalizowana kwestia kolizji z infrastrukturą przemysłową, drogami i liniami kolejowymi w rejonie Polic. Po rozważeniu wielu wariantów i możliwości technicznych zadecydowano o wydłużeniu tunelu drążonego, po to aby przejść obwodnicą pod poziomem terenu, nie ingerując tym samym w istniejące zagospodarowanie – tłumaczy Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wjazd do tunelu po zachodniej stronie rzeki usytuowany będzie przy Zakładach Chemicznych w Policach, w rejonie przecięcia ulic Piotra i Pawła oraz Kuźnickiej. Samochody przejeżdżać będą pod infrastrukturą przemysłową, linią kolejową, drogą wojewódzką nr 114 i Odrą. Wyjadą na powierzchnię w rejonie miejscowości Święta, a obwodnica będzie prowadzić dalej do Goleniowa.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zwiększy przyznane w 2018 r. środki na przygotowanie tej inwestycji z 14,6 mln zł do 24,5 mln zł. Dodatkowe pieniądze okazały się niezbędne, by zgodnie z nowymi założeniami dokończyć prace nad dokumentacją i badaniami geologicznymi podłoża. Przyznane finansowanie pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą – firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Po zakończeniu prac przygotowawczych przyjdzie czas na szczegółowe prace projektowe, a dopiero później rozpoczęcie realizacji inwestycji.