Na przebudowywanej ul. Małkowskiego rozebrano już nawierzchnię jezdni i chodników. Prace trwają też na ulicach Reymonta i Libelta na Pogodnie. Wszędzie wykonawcą jest konsorcjum firm Elbud i wszystkie ulice mają być gotowe jesienią tego roku.

Wszystkie remonty wystartowały na początku marca. Pierwsze 1,5 miesiąca prac upłynęło przede wszystkim na robotach rozbiórkowych i pracach związanych z różnymi instalacjami.

Najpierw Małkowskiego, później Królowej Jadwigi

Małkowskiego, na odcinku od al. Piastów do ul. Bogusława X, przebudowywana jest na wzór ul. Jagiellońskiej. Nowa ulica powstanie tutaj praktycznie od podstaw.

- W marcu przeprowadzone zostały prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni, chodników oraz wykonano elementy kanalizacji deszczowej. Gestorzy sieci dokonali remontów i konserwacji sieci uzbrojenia podziemnego. Oprócz tego wykonano stabilizację i podbudowy pod chodniki, wjazdy do bram oraz obramowanie jezdni poprzez ustawienie krawężnika kamiennego – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Zakres prac obejmie później również przebudowę ul. Królowej Jadwigi, od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego. Nowe chodniki zostaną ułożone z płyt betonowych, pojawią się drzewa i betonowe donice z siedziskami. Obowiązywać będzie w tym rejonie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h. Piesi będą mogli przechodzić przez jezdnię w każdym miejscu. W rejonie skrzyżowań, dla bezpieczeństwa, zaprojektowano wyniesienia. Koszt wszystkich prac to 8,7 mln zł.

Po przebudowie ul. Małkowskiego będzie można przejechać tylko w kierunku od al. Piastów do ul Bogusława X. Jednokierunkowa będzie też ul. Królowej Jadwigi. Od ul. Krzywoustego w kierunku ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

ul. Małkowskiego

Libelta i Reymonta

Na ul. Libelta na Pogodnie trwają obecnie prace związane z instalacją kanalizacyjną i wodociągową. Rozebrano nawierzchnię jezdni oraz podbudowę na zamkniętym odcinku tej ulicy. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników oświetlenia i kolidującego uzbrojenia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Projektowana geometria ulicy przewiduje zawężenie szerokości jedni i skrzyżowania z ulicą J. Paderewskiego do 5 m. Zaprojektowani także miejsca parkingowe. Chodniki będą miały około 1,5 m szerokości i wykonane będą płytek betonowych 50x50x7 cm i szarej kostki kamiennej granitowej 4x6 cm. Koszt wszystkich prac to 5,3 mln zł.

Podobny zakres robót jest do wykonania na sąsiedniej ul. Reymonta. W ramach inwestycji zaplanowano prace drogowe, wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Przy remoncie ulicy Reymonta wykorzystane zostaną istniejące krawężniki i kostka kamienna. Jezdnia zachowa swój przebieg i szerokość. W ramach prac planowany jest także remont chodników i zjazdów (z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do obecnego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki) oraz budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy. Wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia, które mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy. Prace obejmą też uporządkowane parkowania. Ich łączny koszt to 6,3 mln zł.

- Obecnie trwa tam przebudowa sieci wodociągowej – budowa wodociągu, węzłów oraz hydrantów. W tym miesiącu wykonawca ma w planach rozbiórkę elementów dróg, częściowe ustawienie krawężników kamiennych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i częściowe jego ułożenie – informuje Hanna Pieczyńska.

ul. Reymonta


foto: ul. Libelta