Nie trzeba wielkich pieniędzy, by zrealizować wielkie pomysły. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zachęca do głosowania na najciekawsze Regionalne Inicjatywy Obywatelskie w ramach kolejnej edycji Programu Społecznik, dzięki któremu lokalne społeczności mogą zrealizować swoje pomysły.

Program Społecznik na lata 2019-2021 jest kontynuacją działań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, który wspiera społeczników i organizacje pozarządowe działające na Pomorzu Zachodnim. Z roku na rok program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszej edycji programu w 2017 roku dotacje otrzymało 515 społeczników z 1152 którzy złożyli wnioski. W 2018 roku zainteresowanie wzrosło. Chętnych było już 1381. Dofinansowano 663 inicjatywy. W dwóch edycjach wsparto więc już 1178 działań w różnych zakątkach Pomorza Zachodniego. Co warte podkreślenia, program umożliwia sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną (organizacjom pozarządowym) ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.

Społecznik opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to mikrodotacje. W tym przypadku kwota dofinansowania inicjatywy mogła sięgnąć 4 tysięcy złotych (w poprzednich edycjach było to 3 tys. zł). Decyzja o przyznaniu funduszy zapada w Komisji Oceny Wniosków, którą tworzy operator programu, czyli Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele samorządu województwa, samorządów lokalnych i eksperci.

Drugi filar to Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. W tym przypadku dofinansowanie pomysłu może sięgnąć 10 tysięcy złotych, a o wyborze projektów decydują mieszkańcy regionu w głosowaniu internetowym.

W nowej edycji Programu Społecznik 2019-2021 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekaże mieszkańcom z budżetu województwa kwotę 9 mln zł. Każdego roku przyznanych zostanie co najmniej 500 inicjatyw oddolnych w kwocie do 4 tys. zł oraz minimum setka Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich w kwocie do 10 tys. zł. Nabory ruszyły 7 maja. Wnioski były przyjmowane do 21 maja. Listę projektów, które otrzymają mikrodotacje poznamy 14 czerwca 2019 r. Pomysły z puli na ten rok będą musiały zostać zrealizowane między 1 lipca a 6 grudnia 2019 r.

W przypadku Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich termin składania wniosków również upłynął 21 maja. Głosowanie odbywać się będzie między 3 a 14 czerwca 2019 r. Wyniki poznamy 17 czerwca. Podobnie jak w przypadku mikrodotacji inicjatywy muszą zostać zrealizowane między 1 lipca a 6 grudnia 2019 r. Nabór wniosków odbędzie się przy wykorzystaniu generatora wniosków witkac.pl. Społecznik jest tak stworzony, by pieniądze trafiły do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego. Dlatego region podzielony został na pięć subregionów.

1. Miasto Szczecin i powiat policki

2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

3. powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

4. Miasto Koszalin i powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński i szczecinecki

5. powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki

 

Szczegółowe informacje o Programie Społecznik można znaleźć na:

- stronie Operatora: www.karrsa.eu w zakładce „Społecznik”

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.wzp.pl w zakładce „Program Społecznik”

- na profilu Programu Społecznik na Facebooku.