Ponad 85 mln zł unijnego dofinansowania trafi do Szczecina na realizację trzech dużych inwestycji. Chodzi o przebudowę ul. Arkońskiej, budowę torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn oraz przebudowę ul. Szafera.

Umowa na dofinansowanie została podpisana podczas czwartkowego spotkania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (tym samym, na którym podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 1,18 mld zł inwestycji pogłębienia toru wodnego łączącego Szczecin ze Świnoujściem).

Środki, które otrzyma Szczecin pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Będzie to ponad 85 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację trzech inwestycji tramwajowych. To: budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster), przebudowa ul. Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do al. Wojska Polskiego oraz przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do hali widowiskowo-sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej.

Łączna długość tras ma wynieść 4,22 km.

Łączny koszt tych inwestycji wynosi nieco ponad 195 mln zł.

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)

Inwestycja obejmuje przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od ronda Gierosa do ul. Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka torowiska dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowo projektowanej pętli Mierzyn. W ramach prac przebudowana zostanie północna jezdnia ulicy Ku Słońcu na odcinku od ul. Krętej do ul. Przygodnej. Dodatkowo prace obejmą również wymianę nawierzchni i przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulicy, budowę dwóch parkingów rowerowych, budowę budynku dyspozytorsko-socjalnego, podstacji trakcyjnej oraz systemu monitoringu wizyjnego na pętli tramwajowej Mierzyn. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021.

Przebudowa ul. Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do al. Wojska Polskiego

W ramach tej inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie al. Wojska Polskiego, ul. Arkońskiej i ul. Szafera. W miejscu obecnego układu drogowego pojawi się rondo. Przebudowana zostanie również ul. Arkońska – od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński (zmodernizowany zostanie również istniejący wiadukt). Zaplanowano tu jezdnię o szerokości 13 m i czterech pasach ruchu (po dwa w każdą stronę). Środkowe pasy ruchu będą wspólne z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię. Na terenie naprzeciwko stadionu Arkonii Szczecin powstanie parking Park & Ride na ponad 170 miejsc dla samochodów i 4 dla autobusów oraz parking Bike & Ride. Ponadto pracami objęta zostanie również pętla tramwajowa „Las Arkoński”, która zostanie przebudowana na pętlę tramwajowo – autobusową. W rejonie pętli zlokalizowany będzie parking Park & Ride na 12 miejsc postojowych. Prace realizowane przez EUROVIA POLSKA S.A. rozpoczną się na początku 2018 roku i potrwają ok. 18 miesięcy.

Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do hali Arena Szczecin wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
W ramach tej inwestycji wybudowane zostanie torowisko tramwajowe na ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Areny Szczecin. Przy hali powstanie pętla tramwajowo-autobusowa oraz trzy parkingi Park & Ride i jeden Bike & Ride.