Chirurdzy naczyniowi ze szpitala klinicznego nr 2 na szczecińskich Pomorzanach wykonali pierwsze w Europie wszczepienie stent-graftu CASTOR u chorego z rozwarstwieniem aorty. Do tej pory system używany był tylko w Chinach.

 

Stent-graft CASTOR to unikalny system, który umożliwia dołączenie do standardowej rury zastępującej aortę dodatkowego rękawa na zaopatrzenie tętnicy podobojczykowej. Takie rozwiązanie pozwala na pominięcie dodatkowych by-passów na szyi, a cały zabieg wykonuje się całkowicie przezskórnie, dokonując tylko nakłuć naczyń na udzie i ręce. Co więcej, CASTOR jest gotowym systemem, który nie wymaga modyfikowania pod pacjenta.

– Jest to znacznie łatwiejsza technicznie alternatywa dla modyfikowanych przez chirurga stent-graftów w leczeniu łuku aorty – tłumaczy dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak, specjalista chirurgii naczyniowej z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, który razem z prof. hab. n. med. Piotrem Gutowskim oraz dr. n. med. Pawłem Rynio przeprowadził operację.

Specjaliści z ośrodka badawczego w Szanghaju od dwóch lat badali w Europie możliwości przekazania swojego systemu do operacji. Liczyły się doświadczenie poszczególnych placówek i warunki pracy. Spośród wielu europejskich ośrodków, to właśnie szczecińska klinika SPSK-2 została doceniona. To doświadczenie chirurgów naczyniowych w wewnątrznaczyniowym leczeniu łuku aorty, w które wlicza się wykonywanie stent-graftów modyfikowanych przy pomocy wydruku 3D i holografii, zadecydowało o przyznaniu systemu CASTRO szpitalowi na Pomorzanach.

Operacja została przeprowadzona 29 października, stan pacjenta po zabiegu jest dobry.