Miasto ma wstępną zgodę Centrum Unijnych Projektów Transportowych na wydłużenie czasu realizacji przebudowy torowisk w kierunku Pomorzan do 2024 roku. – Na ten moment nie ma podpisanego żadnego aneksu z wykonawcą. Spodziewamy się jednak, że może być opóźnienie – tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy miejskiej spółki Tramwaje Szczecińskie.

 

Ta część „torowej rewolucji” obejmuje na razie przebudowę ulic: Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej oraz pętli Pomorzany. W przyszłości budowlańcy wejdą też na al. Powstańców Wlkp.

Po rozkopaniu ulicy część projektów nadawała się już tylko do kosza

Wykonawcą jest spółka ZUE, która umowę o wartości 262 mln zł podpisała w połowie listopada 2021 roku. Prace miały zająć 2 lata, więc teoretycznie powinny zakończyć się w listopadzie 2023 roku.

Tyle tylko, że na placu budowy szybko pojawił się przestój. Po rozkopaniu ul. Kolumba okazało się, że podziemne instalacje nie przebiegają w sposób odzwierciedlony w projektach. Wykonawca wciąż czeka na aktualizację dokumentacji i skupia się na prowadzeniu prac na innych odcinkach, przede wszystkim w rejonie pętli Pomorzany.

Dotacji nie stracimy, bo wydamy ją wcześniej

Opóźnienie w robotach na ul. Kolumba najprawdopodobniej będzie miało wpływ na opóźnienie całej inwestycji. Na razie nie podpisanego żadnego oficjalnego dokumentu o przesunięciu terminu, ale są poważne przesłanki, że będzie taka konieczność. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych, więc konieczne jest uzgodnienie planowanych zmian.

– Miasto prowadziło telekonferencję z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i uzyskało wstępną zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 2024 roku. Aktualnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do procedowania powyższej zmiany i aneksowanie umowy o dofinansowanie – informuje Hanna Pieczyńska.

Miejscy urzędnicy podkreślają, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania, bo cała dotacja zostanie wydana w 2023 roku, czyli jeszcze w obecnej perspektywie unijnej. Przypomnijmy, że na wszystkie inwestycje torowe w mieście pozyskano łącznie 175 mln zł.

W dokumentach finansowych miasta pojawia się jeszcze inny termin – 2025 rok

Drugim elementem przygotowania do spodziewanego opóźnienia są zmiany wprowadzane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecina. W nowym projekcie, którym zajmą się w październiku radni, rozliczenie finansowe przebudowy torowisk przesunięto aż na 2025 rok. Miasto uspokaja jednak, że to tylko „techniczna” data.

– W tej chwili nie ma zagrożenia, że realizacja umowy zakończy się w roku 2025. Przedstawione w budżecie wartości w 2025 roku mają charakter przejściowy. Zapis ten zostanie dostosowany zgodnie ze stanem faktycznym w ramach trwających obecnie prac nad projektem budżetu na 2023 rok – wyjaśnia Hanna Pieczyńska.

Równolegle z przebudową torowisk i ulic w kierunku Pomorzan, spółka ZUE modernizuje też infrastrukturę w kierunku Niebuszewa. Jako pierwotny termin zakończenia prac podawano styczeń 2023 roku. Tutaj też można spodziewać się opóźnienia, ale mniejszego niż na Kolumba.