Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu będzie miało od dzisiaj 15 miesięcy na zaprojektowanie obwodnicy Mierzyna. Nowa droga nie tylko pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z tej miejscowości, ale też zapewni dojazd do planowanego zachodniego obejścia Szczecina, z którym połączy się w węźle Dołuje. Prace budowlane mają ruszyć w 2024 roku.

 

Umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej podpisano w czwartek, w ogrodzie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

– To jest jedno z istotniejszych wydarzeń w tym roku. Patrząc na perspektywę rozwoju miasta i całej aglomeracji szczecińskiej, budowa obwodnicy Mierzyna ma kolosalne znaczenie – podkreślał wojewoda Zbigniew Bogucki.

Wcześniej zaprojektowali drogę do granicy z Mierzynem, teraz ją przedłużą

To umowa trójstronna, bo zamawiających jest w tym przypadku dwóch. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za budowę fragmentu obwodnicy poza stolicą województwa i Gmina Miasto Szczecin, nadzorująca realizację odcinka w granicach miasta.

Wykonawcą dokumentacji będzie Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, autorzy najkorzystniejszej z ośmiu ofert przetargowych, opiewającej na niespełna 2,8 mln zł. Dla tej firmy będzie to niejako kontynuacja wcześniej wykonanego projektu dla Szczecina – przebudowy fragmentu ul. Ku Słońcu, wraz z przedłużeniem tramwaju do granicy z Mierzynem.

– Jak wiemy, te inwestycje sąsiadują ze sobą. To zapewni nam absolutną integrację obu zadań, choć oczywiście takie rzeczy wcześniej zastrzegliśmy formalnie. Liczymy, że naszą inwestycją, związaną z przedłużeniem linii tramwajowej, uda nam się zrealizować równolegle z budową obwodnicy Mierzyna – mówił Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina ds. inwestycji.

Ulica Welecka w Mierzynie przestanie się korkować

Obwodnica Mierzyna będzie miała ok. 4,8 km długości. Rozpocznie się przy skrzyżowaniu na końcu ul. Ku Słońcu, w pobliżu CH Ster (najprawdopodobniej powstanie tam rondo). Trasa początkowo będzie wiodła na północ (do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego), a później skręci na zachód (częściowo przez teren ogródków działkowych). Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Nowa droga zakończy się w węźle Dołuje, planowanym w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

– Wiemy, jakie są problemy komunikacyjne na ul. Weleckiej w Mierzynie. Pomożemy kierowcom, tworząc alternatywę. Układ komunikacyjny, który będzie bardzo potrzebny w kontekście dojazdu do Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Szacunki mówią, że to będzie najbardziej obciążony wlot w tym kierunku – mówił Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Prace budowlane mają ruszyć w 2024 roku

Przygotowanie projektów budowlanych ma zająć 12 miesięcy, a 3 miesiące później powinny być gotowe projekty wykonawcze. W I kwartale 2024 roku inwestorzy planują uzyskać decyzję ZRID. To otworzy drogę do ogłoszenia przetargu na prace budowlane.

O konieczności budowy obwodnicy Mierzyna mówi się od lat. Decyzję środowiskową na realizację tej inwestycji uzyskano już w 2014 roku.

AUTOR ZDJĘCIA: GDDKiA

AUTOR ZDJĘCIA: GDDKiA

AUTOR ZDJĘCIA: GDDKiA

AUTOR ZDJĘCIA: GDDKiA

AUTOR ZDJĘCIA: GDDKiA