Zmodernizowane zostaną m.in. konstrukcja widowni, sceny i żelbetowego ekranu, na którym kiedyś wyświetlane były filmy. Zaniedbany obiekt znów ma służyć mieszkańcom. Właśnie ogłoszono przetarg na remont amfiteatru w Żydowcach.

To pierwszy etap prac remontowych. W jego ramach umiejscowiona na zboczu kaskadowa widownia zostanie odtworzona. Remont przejdzie betonowa konstrukcja ściany parawanowej – ekranu, a także nawierzchnia sceny. Wyremontowane zostaną znajdujące się pod nią pomieszczenia techniczne (podscenium).

Wyburzona, a później odbudowana od podstaw będzie kabina projekcyjna usytuowana na koronie widowni. Od strony ul. Warsztatowej przewidziano niewielki parking (na 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Amfiteatr zyska oświetlenie.

Zainteresowane przetargiem firmy mają czas na składanie ofert do 7 czerwca. Przy ocenie najważniejsze będzie kryterium cenowe (60% oceny), a także wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (20%) i okres gwarancji (20%). Wybrany wykonawca będzie miał na zrealizowanie prac 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Na modernizację amfiteatru zapisano w tegorocznym budżecie miasta 350 tys. zł. Od lat o przeprowadzenie remontu walczą mieszkańcy osiedla Żydowce-Klucz. W jego kolejnych etapach chętnie widzieliby np. budowę zadaszenia.

Amfiteatr w Żydowcach powstał w latach 70., wybudowany przez Szczecińskie Zakłady Włókien Sztucznych „Wiskord”. Występowały w nim takie gwiazdy jak Irena Santor czy Stan Borys. Obiekt niszczeje od lat 90.