Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku pedagogika za umożliwiający studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Wyróżnienie to w zakresie pedagogiki nie jest łatwo osiągnąć. Choć praca pedagogiczna jest trudna, to jednocześnie niewymierna, a więc otrzymanie certyfikatu jest rzadkością. Co prawda nadrzędną misją uniwersytetu jest jedność badań i kształcenia, jednak w ocenie pracy liczą się przede wszystkim osiągnięcia naukowe. Polska Komisja Akredytacyjna doceniła jakość pracy dydaktycznej na US.

– W Instytucie Pedagogiki kształcimy, między innymi, nauczycieli. Jest takie obiegowe, a bardzo krzywdzące dla nauczycieli, powiedzenie: Kto umie – działa, kto nie umie – uczy, a kto nie umie uczyć – uczy nauczycieli. Akredytacja w Instytucie Pedagogiki pokazała, że nie tylko umiemy, ale jeszcze robimy to znakomicie. Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim to bardzo dobry wybór – podkreśla dr hab. Anna Murawska, prof. US – Dyrektor Instytutu Pedagogiki.